МОСВ проведе обществено обсъждане на промените в Закона за биологичното разнообразие

  • 05 февруари 2019 19:09

  • 278
  • 3
МОСВ проведе обществено обсъждане на промените в Закона за биологичното разнообразие
© МОСВ

МОСВ проведе днес обществено обсъждане с представители на заинтересованите страни на промените в Закона за биологичното разнообразие (ЗБР). В дискусията, която се проведе в хотел „Рамада“ в София, участваха представители на неправителствения сектор, национално представените работодателски организации, синдикатите, както и членове на Съвета на учените към министъра на околната среда и водите.

Основните нови моменти в проекта бяха представени от директора на Дирекция „Национална служба за защита на природата“ в МОСВ Мирослав Калугеров.

„Този проект е в пълно съответствие с разбирането на ЕК за ефективното изпълнение на природозащитното законодателство на ЕС. ЕК разработи План за действие за природата, хората и икономиката, който постави въпроси за по-ефективно планиране и прилагане на консервационните мерки и как да се увеличи ангажираността на регионалните и местни власти, както и на останалите заинтересовани страни в „Натура 2000“, така че да се постигне балансът между тях“, каза Калугеров. Според него промените в ЗБР се налагат, защото досега законодателството за мрежата или дословно преповтаря директивите, или е заимствано от законодателството за защитените територии, което е погрешно, тъй като предметът и целите на управление на защитените територии и защитените зони са различни и не може да се очаква, че с едни и същи инструменти ще се постигне желаният ефект и за двете категории.  По този начин зоните се управляват основно чрез забрани и ограничения. Той подчерта, че от страна на ЕК нееднократно е изразявано становище, че заповедите, във вида, в който се издават досега, не отговарят на изискванията по директива за признаване на зоните от значение за общността за специални консервационни зони.

„Мерките за опазване трябва да се основават на съответните специфични за зоната цели на опазване“, каза Мирослав Калугеров.

Основната цел на Проекта на Закон за изменение и допълнение на Закона за биологичното разнообразие (ЗИДЗБР) е да се регламентира нормативно въвеждането на новия подход за управление на мрежата „Натура 2000“ в България. Чрез него ще се осигури процесът по разработване и прилагане на мерки за подобряване и поддържане на природозащитното състояние на видовете и местообитанията, както и ефективно управление на мрежата. Този подход предвижда изграждане на нови структури на национално и регионално ниво: национален орган за управление на „Натура 2000“; национален консултативен съвет към министъра на околната среда и водите; органи за управление на регионално ниво и комитети на заинтересованите страни към органите на регионално ниво.

Министърът на околната среда и водите Нено ДимовНено ДимовНено Димов е министър на околната среда и водите. На 10 януари 2020 година той подаде оставка, която бе подчерта, че планът за действие на ЕК за Натура 2000 неслучайно е наречен „за природата, хората и икономиката“. Според него ако гледаме този план само от гледна точна на опазване на природата, на практика гледаме една трета от него, а всъщност неслучайно в неговото заглавие хората са сложени в средата.

„Идеята е да се търси балансът между природата и икономиката, защото само в търсенето на този баланс може да се постигне достатъчно добро съществуване на хората“, заяви министърът. С този закон сме се стремили да интегрираме местните общности, защото няма нещо по-правилно от това местната общност да разполага с ресурса. Местните са тези, които трябва да имат основното право да управляват, защото те носят и отговорността, а правото и отговорността трябва да са ръка за ръка“, заяви министърът.

Министър Димов посочи, че в дискусията са се чули много добри идеи и с помощта на изразените становища може да бъде подобрен законът.

„Ще се опитаме да прецизираме текстовете, така че да може да защитим както работата на хората, които се занимават с наука, така и работата на всички останали, които по един или друг начин са свързани с управлението на „Натура 2000“, увери министърът. След това проектът ще бъде внесен в Министерския съвет и Народното събрание.

„Една трета от територията на държавата всъщност ще бъде управлявана по начина, който се опише в този закон. А това е много голям ресурс и местните общности, местният бизнес, синдикатите, общините имат право да бъдат включени в това управление. Надяваме се, че ще им дадем най-подходящия инструмент“, каза министър Димов.

Владимир Василев
278 3

Свързани новини

Коментари 3

Добави коментар
Беа

2019.02.06 | 14:49

3

Абе трябва да има контрол над всичко! Щото иначе където са намесени зелените може да очакваме шмекерии. Затва да ги следят изкъсо и това е.

NIKO

2019.02.06 | 14:31

2

Стандартните на ЕК са доста по-строги и приветстват за повече прозрачност, трябва да свикваме, нали сме стремим да се наречем развита европейска държава

Катерина

2019.02.06 | 12:32

1

Много добре го е казал Нено Димов, трябва да се търси балансът между природата и икономиката, защото ако зависи от Зелените, няма да има баланс, няма да има икономика, те търсят само финансовата изгода.

Добави коментар

Водещи новини