Одобрени са допълнително 58 860 лева за стипендии на даровити деца

05 декември 2018 13:27

Одобрени са допълнително 58 860 лева за стипендии на даровити деца
© Pixabay
414 1

Правителството одобри допълнителни трансфери в размер на 58 860 лева по бюджетите на общините и на МОН за изплащане на стипендии по Програмата на мерките за закрила на деца с изявени дарби от държавни, общински и частни училища през 2018 година. С три постановления през 2018 година по бюджетите на общините и на МОН са предоставени общо 500 985 лв. по Програмата.

С настоящия документ се одобряват допълнителни средства, които ще бъдат преведени по бюджетите на общините и на МОН за 2018 г. във връзка с издадени от министъра на образованието и науката заповеди и искания на общините. За постъпили искания от 12 общини за финансиране на предоставени 55 стипендии по Програмата през 2018 г. необходимите средства са в размер на 44 415 лв. За издадени 19 заповеди от министъра за отпускане на стипендии на ученици в държавни училища през 2018 г. средствата са 11 205 лв. За три издадени от министъра заповеди и одобрени три стипендии на ученици в частни училища на територията на гр. София, необходимите средства за 2018 година са 3 240 лв. и се предоставят на Столична община.

Това се налага в резултат на извършени промени в Наредбата за условията и реда за осъществяване на закрила на деца с изявени дарби, с което е дадена възможност и на учениците в частните училища да получават стипендии, като подават заявление до съответния министър, предложил мярката, по която е класиран ученикът. По този начин необходимите средства възлизат общо на 58 860 лв. Постановлението няма да доведе до пряко или косвено въздействие върху държавния бюджет, тъй като необходимите 58 860 лв. са в рамките на разчетените за тази дейност в централния бюджет средства за 2018 година.

Владимир Василев
414 1

Свързани новини

Коментари 1

Добави коментар
Просветете ни

2018.12.06 | 01:07

1

С какво и как измерват даровитост
Дали не е същият апарат с който измерват * българското самосъзнание* за Б.Г.паспорт?

Добави коментар

Водещи новини