Добро място за живеене Виена - да София

Виена стана любима дестинация за чиновниците от Столичната община. С този чудесен град се обясняват ред иницативи и грандиозни начинания, включително „регулирането на външната реклама в София“, пише в. "Стандарт".

До момента няма публичен отчет какво точно са научили чиновниците, които тази година в различни формати са посетили десетина пъти „Най-добрия град за живеене“, но разликите между него и София са видими с просто око. Виенската община издава месечен вестник, които се доставя на всеки дом в града. Ако случайно не го получите – можете да си пуснете заявка на мейла и ще ви го доставят веднага! От него научавате всичко ново, което администрацията предприема.

Обществените обсъждания са специално застъпени – какво, докога, с каква изходна информация се поставя въпрос за обсъждане – всичко е описано. Можете да получите и пълен достъп до информацията за общинските дела – на сайта на Община Виена, работещ на немски, хърватски, боснентски, турски и английски език!

Официалният вестник на Виена излиза всеки четвъртък и предоставя информация за заседанията на държавния парламент, общинския съвет и районните съвети, официални съобщения, обяви за работа, обществени поръчки…

Можете да ПРОЧЕТЕ всичко това срещу 1,10 евро, всеки делничен ден между 8:00 и 15:00 часа в Stadthauptkasse. Събщенията за обществени консултации в София се обявяват на сайта на родната ни столица и... толкоз. Който чел- чел.

Сред многобройните инициативи за „обмяна на опит и трансфер на добри практики“, между двете столици е и посещението на делегация от Столичния Инспекторат във Виена. Цел - запознаване с опита по прилагане на Закона за издаване на разрешения за ползване на обществени общински земи и събиране на такса за тях. Това е нормативната уредба сходна със софийската НАРЕДБА ЗА ПРЕМЕСТВАЕМИТЕ ОБЕКТИ И РЕКЛАМАТА...

Австрийския закон е от 1966г. и с всички актуализации е в обем на 13 страници и 4 страници договор за тези, които искат да се възползват от него.

Над 44 хиляди търговски обекта във Виена имат отношения с общинските власти, за да уредят поставянето на своите фирмени табели и реклами, рекламни съоръжения и преместваеми обекти. За да реализират проектите си, те работят лично с два отдела в общинската администрация:

Строителната полиция ( МА 37) на Виена отговаря и за съгласуване на техническите проекти за рекламните съоръжения, дава консултации във фазата на планиране и одобрение на строителството, както и наблюдение на строителната активност и безопасното състояние на сградите.

За изграждането на всички рекламни елементи, извършване на различни дейности в общественото пътно пространство трябва да бъде получено съгласието на "Пътна администрация и пътно строителство" (МА 28).

Съгласуването с Отдела за организация на трафика и техническия трафик ( MA 46), които са отговорни за всички въпроси, свързани с трафика на град Виена се извършва по служебен път. 

Това включва: съгласуване на мястата, вида, осветеността на рекламните съоръжения, които са част от градстата мрежата на Виена, както и велосипедни алеи и правилата за паркиране.

Самият федерален закон, който урежда цялата материя за ползване на общински земи и пространства, определя „данък въздух“, както казват виенчани, урежда всичко: от раздаването на флаери пред магазина, през големите рекламни конструкциии, до поставяне на климатици, на отдушници, на сенници и тенти и т.н. Плащаш такса на Общината, проверяват ти проектите и толкова. Цялата информация за цени, условия, срокове, санкции е на сайта на Община Виена. Срокът за разглеждане на всяко заявление е от 4 до 8 седмици. Съгласуването между различните отдели се извършват от самата администрация. Фирмата или отделният гражданин трябва да подадат всички описани документи, ако имат нужда от допълнителна информация и помощ при оформяне на документите си- един ден в седмицата, всеки отдел дава безплатни консултации

Виена разрешава

Частните имоти, вкл. заведения и магазини, могат да брандират прозорците си, както преценят, стига да не увреждаг добрите нрави и да не проповядват забранени неща. За това не им е нужно НИКАКВО РАЗРЕШЕРИЕ. Имотът е частен.

Поставянето на хладилни витрини пред магазините и заведенията е нормална практика, щом си подал заявление, одобрено е мястото и си плащаш таксите на Община Виена На покривите на частните сгради могат да се поставят реклами, които са преминали през техническа оценка и са получили разрешение, че не застрашават сградата. Разрешението е безсрочно и не се заплаща нищо – все пак имотът е частен и собстеникът може да се разпорежда с него в свой икономически интерес. Дигиталните градски светлини/ така се назовават в Австрия LED устройствата за външна реклама/ са разглеждани като стъпка в представянето на столицата Виена като най-иновативния град. Няма специални ограничения за използването им, спазват се общите законовите изисквания:

За инсталирането на осветена реклама (осветени рекламни системи, LED съоръжения) се изисква разрешение, експерт от отдел МА 46 проверява дали осветеността не пречи на колите, на живеещите наоколо. Ако теренът, сградата са частни – не плащаш друга такса на Общината. Ако си на общински терен – има си ценоразпис.

София забранява

Не се допуска поставяне на охладителна и друга техника за съхранение и продажба на храни и напитки, както и на грилове и барбекюта върху изградени тротоари. В I-ва зона на София се забранява поставянето на:

- преместваеми обекти и рекламни елементи, с изключение на тези към спирките на масовия градски транспорт

- подвижни съоръжения пред стационарни търговски обекти и самостоятелни такива за извършване на търговия на открито, разрешени са маси за консумация на открито и слънцезащитни съоръжения към тях.

Във II-pa зона се забранява поставяне на:

- преместваеми обекти с площ над 6.50 м;

- увеселителни преместваеми обекти;

- рекламни елементи с едностранна рекламна площ над 2 м2, с изключение на рекламни елементи по покриви и калкани на сгради и стени без отвори.

- подвижни съоръжения пред стационарни търговски обекти и самостоятелни такива

Рекламните елементи или части от тях не могат да излъчват видеоклипове или анимация, мигащи или движещи се светлини, когато същите се намират на открито. Забранява се изграждане на допълнителни конструкции (навеси и козирки) с цел поставяне на фирмени надписи. Рекламата върху козирките, прозорците и витрините на стационарните търговски обекти, разположени на партерните етажи с изключение на реклама на търговски марки, на които търговецът е представител, заемаща не повече от 20 % в I-ва и II-pa зона и не повече от 30 % в останалите зони.

ИНВЕСТИЦИИТЕ ЗАКОННИ СТАНАЛИ НЕЗАКОННИ… В София, Наредбата за преместваемите обекти, за рекламните, информационните и монументално-декоративните елементи и за рекламната дейност на територията на Столична община, само с един ред в параграф 64, изтрива от търговската карта на града а хладилните съоръжения. Брандирането на обектите практически е забранено.

Три юридически лица атакуват от месец август т.г. пред Административен съд София

Наредбата и искат отмяна на текстовете, които уреждат тези две теми: Асоциация на производителите на безалкохолни напитки в България, Съюз на търговците на дребно на хранителни стоки в българия, осъществяващи дейността си от преместваеми и мобилни обекти и Фронери България ООД. От Асоциацията на производителите на безалкохолни напитки изчислиха, че нейни членове имат външни хладилници, които са реализирали оборот за миналата година над 7 000 000 лева без ДДС ( или средно по 9900 лв на обект). В този тип обекти 60% от продажбите минават през хладилника или около 4 200 000лева. Премахването на хладилните витрини ще е пагубно за този бизнес, но носи и невнасяне на над 600 000 лева ДДС годишно.

По данни на Съюза на търговците на дребно на хранителни стоки в България, направените инвестиции в изграждането и оборудването на съоръжения за самостоятелна търговска дейност само на техните членове нахвърлят 2 милиона лева. В частта витрини за продажба на сладолед има над 500 съоръжения, за които се заплащат тротоарни права. Само във витрини са инвестирани над 300 000 лв, които ще останат неизползваеми. Очакваната загуба за търговците на дребно е в размер от 1.4 млн. лева и 280 000 лв. ДДС по-малко приходи за хазната, Общината няма да получи такси над 100 000 лв. на година. Потенциалните пропуснати ползи надхвърлят 2 милиона лева годишно.

У нас „Наредбата за преместваемите обекти, за рекламните, информационните и монументално-декоративните елементи и за рекламната дейност на територията на Столична община“ бе приета на сесията на СОС на 26.07.2018г. и урежда бизнеса на над 6 хиляди търговци. Лятото тя беше спряна с писмо на Кмета до СОС от 08.08.2018г., за да се реши по-коректно проблемът със зонирането на столицата и какви такси да плащат търговците за тротоарно право. През септември т.г съветниците решиха, че няма да разглеждат други промени и прегласуваха Наредбата – без спорния текст за цените на тротоарното право на 27.09.2018г. Още тогава беше казано, че ще има цялостно преразлеждане на текстовете, но без ангажимент кога точно. Обаче от 19 октомври т.г. Наредбата влезе в сила/ обжалването в Съда не спира изпълнението ѝ/ и служителите на Столичния инспекторат, а и не само, започнаха обиколки по всички тези обекти с изискването:

“До 1 ноември всичко да е разчистено или глобата е 50 000/петдесет хиляди/ лева. Малка подробност е, че това е „таванът“ на санкцията – за физически лица глобите за нарушения са от 1000 до 5000, а за юридически от 5000 до 50000 лв… За справка: най-тежката санкция във Виена е 21 000 /двадесет и една хиляди/ евро! След сигнали от бизнеса за този тормоз, трите юридически лица още на 19 октомври се обръщат с писмо към Кмета на града – г-жа Йорданка ФандъковаЙорданка Фандъкова Йорданка Асенова Фандъкова е родена в Самоков. Завършва средното си образование в 35-а руска.

Описват, че ЛИПСВА НОРМАТИВНО РЕШЕНИЕ ЗА ПРЕМАХВАНЕ НА ЗАКОННО ПОСТАВЕНИТЕ ХЛАДИЛНИ СЪОРЪЖЕНИЯ, че е необходимо да се направи промяна/допълнение в Наредбата, а междувременно да се вземе решение за търпимост на законните до 19.10.2018г. обекти. На 30 октомври т.г. е направена среща с г-жа Фандъкова, всички заместник-кметове, които имат отношение към наредбата, председатели на комиции в Общинския съвет. Резултатът от указанията на Кметицата е обявената спешна обществена консултация за промяна на „Наредбата за преместваемите обекти, за рекламните, информационните и монументално-декоративните елементи и за рекламната дейност  на територията на Столична община“ – само две седмици – от 21.11 до 05.12.2018г. Предложените текстове не само НЕ решават поставените проблеми, в допълнение Столичният общински съвет дори не изчака да изтече срокът за представяне на становища от бизнеса, гражданите и неправителствения сектор.

На ЧЕТВЪРТИ декември, в дневния ред на три комисии за 05.2.2018г.: Устройство на територията, архитектура, достъпна среда и жилищна политика, Mестно самоуправление и нормативна уредба, Икономика и собственост е включена точката : Доклад вх.№СОА18-ВК66-8762/21.11.2018 г. относно приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за преместваемите обекти, за рекламните, информационните и монументално – декоративните елементи и за рекламната дейност на територията на Столична община (приета с Решение № 717 по Протокол № 71 от 6.11.2014г. изм. и доп. с Решение № 1 по протокол № 75 от 22.01.2015г. изм. и доп. - Решение № 495 по Протокол № 86 от 23.07.2015г., Решение № 509 по Протокол № 58 от 26.07.2018г. (върнато за ново обсъждане и повторно прието с Решение № 675 по Протокол № 61 от 27.09.2018г.) Предстои да видим какво ще гласуват съветниците – ще прочетат ли поне за сведение становищата на бизнеса, гражданите и неправителствения сектор. Решението на парче винаги е лош вариант, който ражда допълнителни проблеми, включително и възможността да бъдат отправени съдебни искове към Столична община.

Обещаната от г-жа Фандъкова работна група, която да разгледа всички предложения и да внесе наистина съгласувани и обосновани промени в „Наредбата за преместваемите обекти, за рекламните, информационните и монументално-декоративните елементи и за рекламната дейност  на територията на Столична община“ е полезният вариант. Но дали ще се случи?

Автор: Мариана Христова

Коментари

Напиши коментар

Спорт

още

Водещи новини

още

Още новини

още

Най-четени

Най-коментирани

Общество

още

Анкета

Основателно ли е искането за вдигане на местни данъци и такси в някои градове?

Основателно ли е искането за вдигане на местни данъци и такси в някои градове?

Вашите лични данни

Ние събираме и обработваме Вашите лични данни.

За осигуряване на правата ви по GDPR, молим за Вашето съгласие.

Ще използваме данните за осигуряване на по-доброто Ви преживяване на нашите сайтове.

Ако натиснете бутона Приемам всички, ще дадете съгласието си на нас и на всички трети страни, описани детайлно в Политиката за поверителност и Политиката за бисквитките.

Защо е необходимо моето съгласие?

НАСТРОЙКИ ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ

 • Нормално функциониране на сайтовете
  Не е зададено

  Тези данни са стриктно необходими за нормалната работа на сайтовете и мобилните ни апликации. Чрез тях можем да удостоверим самоличността Ви като логнат потребители, да Ви покажем по-добре съдържанието, да заредим сайта по-бързо, да защитаваме сайтовете и Вас от посегателства.

  Такива данни например са данните от сесията Ви – информация дали сте логнат, кеширано съдържание и други.

  Тук попадат и данните, свързани с идентифицирането Ви във връзка с регистрация за използване на наша услуга.

 • За изпълнение на нашите услуги
  Не е зададено

  Някои от услугите ни, като електронната търговия, изискват да споделите с нас лични данни. Използваме ги за да можем да изпълним договора си с Вас, за продажба и доставка на предлаганите от нас стоки.

  Други предлагани от нас услуги са възможностите да добавяте новина, коментари, снимки или видеа. Използваме личните Ви данни, която ни дава възможност да Ви идентифицираме и при необходимост – да модерираме добавеното от Вас съдържание.

 • За измерване
  Не е зададено

  Събираме информация за Вашето използване на съдържанието и я комбинираме с предишно събрана, за да измерим, разберем и отчетем Вашето използване на услугите ни.

  Тази цел не включва персонализиране и профилиране.

 • За подбор, доставка и отчитане на реклами
  Не е зададено

  Събираме информация и я комбинираме с предишно налична, за да подберем и Ви доставим релевантна реклама и за да можем да измерим доставката и ефективността й. Това може да включва предварително събрана информация за Вашите предишни интереси към подбрани реклами, обработка на данни за поведението Ви, когато рекламата Ви е била показана, колко често Ви се показват дадени реклами, къде и кога са Ви били показани, дали сте предприели действие свързано с рекламата, включително клик на рекламата и направена покупка.

  Тази цел не включва персонализиране и профилиране.

 • За подбор, доставка и отчитане на съдържание
  Не е зададено

  Събираме информация и я комбинираме с предишно събрана, за да подберем и Ви доставим релевантно съдържание и да измерим доставката и ефективността му. Това може да включва предварително събрана информация за Вашите интереси към съдържанието, обработка на данни за показаното Ви съдържание, колко често или за колко време е било показано, дали сте предприели действие, свързано със съдържанието, включително клик на съдържанието.

  Тази цел не включва персонализиране и профилиране.

 • За персонализация и профилиране
  Не е зададено

  Събираме и обработваме информация за използването на услугите ни за последващо сервиране на персонализирана реклама и/или съдържание в друг контекст, напр. други сайтове и мобилни апликации, след време.

  Типично, съдържанието и поведението Ви на сайта/мобилната апликации се използва за създаване на заключения за Вашите интереси, чрез които се управлява бъдещият избор на сервирани реклами и/или съдържание.

 • По възложение и за проекти на трети страни
  Не е зададено

  При конкретни проекти по възложение на трети страни събираме Ваши лични данни, които им споделяме за осъществяване целите на проектите им. Детайлна информация за целите може да намерите в Общите условия на всеки конкретен проект, който ще Ви бъдат предоставени за получаване на Вашето съгласие.

  Понякога използваме личните ви данни, за да Ви информираме за игри и промоционални оферти на Спортал и/или на трети страни – Партньори на Спортал.

  За изпълнение на тази цел, събираме Ваши лични данни, за да Ви информираме за наши или на трети страни, наши партньори, инициативи, промоции, игри, оферти и други.

  За всички описани по-горе цели можем да използваме инструменти на трети страни.

 • За Директен маркетинг
  Не е зададено

  За да Ви изпращаме винаги актуална и полезна информация за нашите инициативи, събираме данни като адрес на електронна поща или друг начин за контакт с Вас – Viber, Skype, Messenger профил или такъв в друга комуникационна платформа.