Взети ли са мерки да се защити Търговския регистър досега?

Търговският регистър и другите регистри, водени и поддържани от Агенция по вписванията, са сред най-важните за търговския и гражданския оборот в България и съдържат електронни документи, от които на практика зависи националната сигурност на държавата.

След масивния срив в системите на Търговския регистър от миналата седмица и забавеното възстановяване на данните и функциите на регистъра, възниква основателният въпрос, дали държавата полага грижата на добър стопанин за тези толкова критични за националната сигурност данни и системи? Инвестиции са правени, но дали това е достатъчно? През 2013-та година Агенция по вписванията е провела процедура по ЗОП с предмет „Доставка на комплект информационно оборудване за изграждане на аварийно-възстановителен център (АИЦ)“, пише Topnovini.

„Аварийно-възстановителен център“ е понятие, което се използва за информационни центрове, чиято роля е да съхраняват резервни копия или „реплики“ на критични данни, за предпочитане на голямо разстояние от основния център за данни, така че в случай че масивно бедствие или авария унищожи основния (или основните) информационни центрове на дадена организация, данните да могат да бъдат възстановени. 

Според отчетен доклад на МП за 2014 г., дейностите по изпълнение на ОП за оборудване на АИЦ са разплатени в началото на 2014г. и са били на стойност 359 976.00 лв. В „Профила на купувача“ на уебсайта на Агенция по вписванията липсва подробна информация за изпълнението на обществената поръчка, но след като дейностите са разплатени, може да се предположи, че изпълнителят си е свършил работата и си е получил парите.

От пресконференцията, огранизирана днес от директора на Агенция по вписванията Зорница Даскалова стана ясно, че въпросният АИЦ би следвало да работи, и че никой не докладвал за проблеми с него. В IT бранша е публична тайна, че АИЦ е ситуиран в строго-секретен обект на ИА „ЕСМИС“ (понастоящем ДА „Електронно управление“) в гр. Шумен, на повече от 300 километра от София – факт, който беше потвърден от ръководството на АВ по време на пресконференцията днес. Можем само да предполагаме, че поради максималното ниво на класификация на обекта („Строго-секретно“), няма публично достъпна информация, какво и как се съхранява в АИЦ на Агенция по вписванията, нито дали всъщност центъра работи и се използва.

Освен АИЦ, който би следвало да служи като „дълбок резерв“, Агенция по вписванията рапзолага и с два основни центъра за данни в София – основен информационен център (ИЦ) в сградата на Агенцията на ул. Елисавета Багряна в София и резервен информационен център (РИЦ) в Бизнес Парк – София в кв. Младост. Специалисти обясниха, че ролята на двата софийски центъра е да осигуряват непрекъснатата работа на информационните системи на Агенцията, така че дори при авария в единия център, работата автоматично да продължи от другия център. Такава е практиката и в други институции, които отогварят за критични системи – МВР, НАП и др.

Източници от Министерство на правосъдието споделиха, че през 2015-та година е бил възложен независим външен одит на ИКТ инфраструктурата на АВ. Одитът е констатирал редица пропуски и рискове, включително остаряла и повредена техника, липса на разписана политика и процедури за архивиране на данни и липса на планове за възстановяване на регистрите след евентуални бедствия и тежки аварии.

По всичко личи, че макар и със закъснение, Агенция по вписванията е взела мерки за подмяна на остарялата техника. В края на 2017 г. е обявена обществена поръчка за закупуване на нови дискови масиви, системи за архивиране на данни, сървъри и комуникационно оборудване – този път за двата основни информационни центъра на АВ в София. Поръчката е спечелена от Телелинк Бизнес Сървисис ЕАД и е на стойност 3 677 404 лева с ДДС. Общият предложен срок за изпълнение на поръчката е бил 180 дни. Част от документите по ОП са класифицирани с гриф „Поверително“, но АВ е публикувала достатъчно подробна информация за обхвата на доставката и дейностите, от която е видно, че е закупена модерна техника и софтуер от най-висок клас. Според думите на Зорница Даскалова тази нова техника е достатъчна за нуждите на АВ, инсталирана е и е въведена в експлоатация преди да стартира поредният едногодишен договор за поддръжка с фирма Лирекс БГ ООД.

Много центрове, много техника, много предпазни мерки, но Търговският регистър не работи близо седмица...

Дори след днешната пресконференция на Зорница Даскалова остава неясно, защо при толкова инвестиции в ИКТ и похарчен обществен ресурс се стигна до такъв мащабен срив, при това месеци, след като е осигурена чисто нова техника и софтуер за регистрите. От изкаванията на г-жа Даскалова стана ясно, че АВ разполага само с четирима IT специалисти, и че както ТОПНОВИНИ вече съобщи, поддръжката на системите се извършва от фирма Лирекс БГ ООД, която почти неотменно печели всички ежегодни поръчки за поддръжка от 2012 г. до днес. Единственото изключение е за периода м. май 2017 до м. май 2018, в който поддръжката е изършвана от фирма Индекс България.

Кои са Лирекс БГ и Индекс България?

Лирекс БГ ООД са изпълнявали и изпълняват сходни договори, като този с Агенция по вписванията, и обслужват други държавни организации – АЕЦ „Козлодуй“, МВР, МО, МРРБ (ГРАО), МВнР и други. От тяхната дейност зависят и други критични системи в държавата, някои от които не по-малко важни от Търговския регистър към Агенция по вписванията. Лирекс БГ беше и единственият участник на последния търг, организиран от ЦИК, за доставка на техника за машинно гласуване. Понастоящем бивш мениждър от Лирекс БГ е съветник по ИКТ на министъра на вътрешните работи Валентин РадевВалентин РадевВалентин Иванов Радев е министър на вътрешните работи в кабинета "Борисов 3" до 31 август 2018.

Индекс България са изпълнявали и изпълняват различни договори с МВР, МВнР, НЕЛК и др. Фирмата е участвала в изграждането на редица специализирани полицейски системи в МВР, както и по проекти за визовата система на МВнР.

Основните собственици на Лирекс БГ ООД са Манол Илиев (с 40%), Димитринка Илиева (с 40%) и Янко Илиев (с 10%). Основните собственици на Индекс България АД са Любомир Атанасов (с 48% от дяловете) и дружеството Индекс България СА, което държи 42% от дяловете, и чийто представляващ член на съвета на директорите е синът на Манол Илиев – Янко Манолов Илиев. Янко Илиев е и съдружник (с 10% от дяловете) в Лирекс БГ ООД. Семейство Илиеви и Любомир Атанасов имат и други съвместни начинания – Агро Системи ООД, Био Агро Системи ЕООД. Дружества от групите фирми около Лирекс и Индекс редовно участват в консорциуми на търгове за изпълнение на обществени поръчки. На практика, в продължение на повече от 6 години поддръжката на системите в Агенция по вписванията се изпълнява от тези две фирми.

Бизнесът на сем. Илиеви може да се проследи от времето в началото на 90-те години, когато стават съдружници със скандално известния бизнесмен Кристиян Маслев в агенция „Натурела“. Маслев е известен и като братовчед на бившия член на ВС на БСП Красимир Премянов. Манол и Димитринка Илиеви излизат от „Натурела“ през 1998 г., а през 2000 г. Маслев е застрелян пред дома си.

Любомир Атанасов започва кариерата си в „Института по информационни технологии“ към МВР, където работи в продължение на повече от 20 години, преди да основе Индекс България през 1997г. 

Вечната дилема – некомпетентност, саботаж, корупция...или по нещо от всяко?

Държавата е инвестирала сериозен обществен финансов ресурс, но дали поради некомпетентност, въпиюща немарливост, злоумишлени действия или обикновена корупция, резултатите са плачевни и щетите за бизнеса и гражданите са трудно-измерими. Отговорните институции трябва да разследват всички аспекти на случилото се и да посочат физически и юридически лица, отговорни за това фиаско.

Обществото има право и трябва да разбере цялата истина за срива на Търговския регистър, но не само – трябва да бъдат дадени гаранции, че поддръжката на критични за националната сигурност системи и регистри не е в ръцете на некомпетентни или немарливи фирми, които от години са „абонирани“ за държавната хранилка, както и че работата на фирмите се контролира и проверява често, професионално, прозрачно и по същество.

Целият казус около случилото се с Търговския регистър води до следните въпроси:

Какво е нивото на класификация на обекта, който се ползва за АИЦ от Агенция по вписванията?

Какво е нивото на класификация на договора за поддържка сключен с Лирекс БГ?

Класифициран ли е встъпителният доклад на поддържата фирма Лирекс, за който спомена г-жа Зорница Даскалова по време на пресконференцията от 15.08.2018г. – молим, да ни бъде предоставено копие от доклада или копие на явните части от него, които не са класифицирани.

Разполага ли ръководството на Агенция по вписванията с доклад от извършен независим външен одит на ИКТ инфраструктурата на Агенцията от 2015 г., възложен от Министерство на правосъдието – мoлим, да ни бъде предоставено копие от доклада.

Колко от специалистите на поддържащата външна фирма, ангажирани по договора за поддръжка, имат допуск до информация с гриф, съответстващ на договора за поддръжка и обекта използван за АИЦ от АВ, и съответно имат право на достъп до АИЦ на АВ?

Колко от служителите в Агенция по вписванията (АВ), отговорни за ИКТ инфраструктурата, и които би трябвало да реагират при бедствие или авария, имат допуск до информация с гриф, съответстващ на договора за поддръжка и обекта използван за АИЦ от АВ, и съответно имат право на достъп до АИЦ на АВ?

Влиза ли в задълженията на поддържата фирма да осигурява непрекъсваемост на работата на информационните системи и базите данни на АВ във всички информационни центрове?

Влиза ли в задълженията на поддържата фирма да извършва регулярно архивиране на данните в ИЦ и РИЦ и да тества периодично възстановяване на системите от архивни копия? Ако да, извъшрвани ли са такива тестове и кога за последен път?

Влиза ли в задълженията на поддържата фирма да извършва регулярно архивиране на данните в АИЦ и да тества периодично възстановяване на системите от архивни копия? Ако да, извъшрвани ли са такива тестове и кога за последен път?

Колко често се архивират данните на националните реигстри, които води Агенция по вписванията?

Какво е гарантираното време за реакция и време за отстраняване на проблеми и аварии от страна на поддържата фирма и регламентирано ли е в договра за поддръжка? Какви са неустойките при неспазване на гарантираните времена за реакция и отстраняване на проблеми?

Работили ли са основният (ИЦ) и резервният информационен център (РИЦ) на АВ към момента на срива в Търговския регистър (ТР) от 10.08.2018г и имало ли е огледални копия на всички данни и в двата центъра?

Работят ли към момента основният (ИЦ) и резервният информационен център (РИЦ) на АВ и съхраняват ли се огледални копия на всички данни и в двата центъра?

Кога се приключили и са приети дейностите по изпълнение на догвора с Телелинк Бизнес Сървисис ЕАД за „Разширяване капацитета на масиви за съхранение на данни, надграждане на сървъри и доставка на лентови библиотеки за архивиране на данни, обслужващи информационните системи на регистрите на Агенция по вписванията“?

Използвана ли е новата техника, доставена и инсталирана в ИЦ и РИЦ, за да се осигури безпроблемната работа и архивирането на данните на Търговския регистър?

Коментари

Напиши коментар

Спорт

още

Водещи новини

още

Още новини

още

Най-четени

Най-коментирани

Общество

още

Анкета

Пуснахте ли вашето дете/вашите деца на градина?

Пуснахте ли вашето дете/вашите деца на градина?

Избрано от Интернет

Вашите лични данни

Ние събираме и обработваме Вашите лични данни.

За осигуряване на правата ви по GDPR, молим за Вашето съгласие.

Ще използваме данните за осигуряване на по-доброто Ви преживяване на нашите сайтове.

Ако натиснете бутона Приемам всички, ще дадете съгласието си на нас и на всички трети страни, описани детайлно в Политиката за поверителност и Политиката за бисквитките.

Защо е необходимо моето съгласие?

НАСТРОЙКИ ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ

 • Нормално функциониране на сайтовете
  Не е зададено

  Тези данни са стриктно необходими за нормалната работа на сайтовете и мобилните ни апликации. Чрез тях можем да удостоверим самоличността Ви като логнат потребители, да Ви покажем по-добре съдържанието, да заредим сайта по-бързо, да защитаваме сайтовете и Вас от посегателства.

  Такива данни например са данните от сесията Ви – информация дали сте логнат, кеширано съдържание и други.

  Тук попадат и данните, свързани с идентифицирането Ви във връзка с регистрация за използване на наша услуга.

 • За изпълнение на нашите услуги
  Не е зададено

  Някои от услугите ни, като електронната търговия, изискват да споделите с нас лични данни. Използваме ги за да можем да изпълним договора си с Вас, за продажба и доставка на предлаганите от нас стоки.

  Други предлагани от нас услуги са възможностите да добавяте новина, коментари, снимки или видеа. Използваме личните Ви данни, която ни дава възможност да Ви идентифицираме и при необходимост – да модерираме добавеното от Вас съдържание.

 • За измерване
  Не е зададено

  Събираме информация за Вашето използване на съдържанието и я комбинираме с предишно събрана, за да измерим, разберем и отчетем Вашето използване на услугите ни.

  Тази цел не включва персонализиране и профилиране.

 • За подбор, доставка и отчитане на реклами
  Не е зададено

  Събираме информация и я комбинираме с предишно налична, за да подберем и Ви доставим релевантна реклама и за да можем да измерим доставката и ефективността й. Това може да включва предварително събрана информация за Вашите предишни интереси към подбрани реклами, обработка на данни за поведението Ви, когато рекламата Ви е била показана, колко често Ви се показват дадени реклами, къде и кога са Ви били показани, дали сте предприели действие свързано с рекламата, включително клик на рекламата и направена покупка.

  Тази цел не включва персонализиране и профилиране.

 • За подбор, доставка и отчитане на съдържание
  Не е зададено

  Събираме информация и я комбинираме с предишно събрана, за да подберем и Ви доставим релевантно съдържание и да измерим доставката и ефективността му. Това може да включва предварително събрана информация за Вашите интереси към съдържанието, обработка на данни за показаното Ви съдържание, колко често или за колко време е било показано, дали сте предприели действие, свързано със съдържанието, включително клик на съдържанието.

  Тази цел не включва персонализиране и профилиране.

 • За персонализация и профилиране
  Не е зададено

  Събираме и обработваме информация за използването на услугите ни за последващо сервиране на персонализирана реклама и/или съдържание в друг контекст, напр. други сайтове и мобилни апликации, след време.

  Типично, съдържанието и поведението Ви на сайта/мобилната апликации се използва за създаване на заключения за Вашите интереси, чрез които се управлява бъдещият избор на сервирани реклами и/или съдържание.

 • По възложение и за проекти на трети страни
  Не е зададено

  При конкретни проекти по възложение на трети страни събираме Ваши лични данни, които им споделяме за осъществяване целите на проектите им. Детайлна информация за целите може да намерите в Общите условия на всеки конкретен проект, който ще Ви бъдат предоставени за получаване на Вашето съгласие.

  Понякога използваме личните ви данни, за да Ви информираме за игри и промоционални оферти на Спортал и/или на трети страни – Партньори на Спортал.

  За изпълнение на тази цел, събираме Ваши лични данни, за да Ви информираме за наши или на трети страни, наши партньори, инициативи, промоции, игри, оферти и други.

  За всички описани по-горе цели можем да използваме инструменти на трети страни.

 • За Директен маркетинг
  Не е зададено

  За да Ви изпращаме винаги актуална и полезна информация за нашите инициативи, събираме данни като адрес на електронна поща или друг начин за контакт с Вас – Viber, Skype, Messenger профил или такъв в друга комуникационна платформа.