По-добър контрол на кандидатите за визи за ЕС

16 май 2018 14:52

По-добър контрол на кандидатите за визи за ЕС
©
944 0

Европейската комисия представи предложение за усъвършенстване на Визовата информационна система (ВИС) — базата данни, съдържаща информация за лицата, които кандидатстват за шенгенски визи, с цел да се реагира по-добре на променящите се предизвикателства, свързани със сигурността и миграцията, и да се подобри управлението на външните граници на ЕС.

Предложените промени ще предоставят възможност за извършването на по-задълбочени проверки на миналото на кандидатите за виза, ще премахнат информационните пропуски от гледна точка на сигурността посредством по-добър обмен на информация между държавите членки и ще осигурят пълна оперативна съвместимост с други бази данни на ЕС.

Разширява се обхватът на ВИС — по-конкретно чрез добавянето на визите за дългосрочно пребиваване и на разрешенията за пребиваване в системата — при пълно зачитане на правилата за защита на данните, за да се гарантира, че тези органи разполагат с информацията, която им е необходима, когато се нуждаят от нея. Предложението е вторият етап от реформата на общата визова политика на ЕС. То следва измененията на Визовия кодекс, представени от Комисията през март 2018 г.

Десислава Станева
944 0

Свързани новини

Коментари (0)

Добави коментар

Добави коментар

Водещи новини