Подготвят се нови указания за осиновяване на деца

  • 10 май 2018 12:31

  • 910
  • 0
Подготвят се нови указания за осиновяване на деца
©

До 30 май очакваме да бъдат разработени нови указания при подготовката на дете за национално и международно осиновяване. Това обяви председателят на Държавната агенция за закрила на детето (ДАЗД) д-р Елеонора Лилова при откриването на Националния съвет за закрила на детето, който се състоя днес и се председателства от нея, съобщиха от пресцентъра на ДАЗД.

Новите указания за осиновяване се изготвят от междуведомствена група под ръководството на ДАЗД. Целта е да бъдат създадени насоки за всички професионалисти (социални работници, психолози, възпитатели и др.), работещи с деца, както в специализираните институции, така и в социалните услуги от резидентен тип. Нови насоки ще има още за приемните семейства, за социалните работници от дирекциите "Социално подпомагане" и за акредитираните организации за посредничество при международно осиновяване, каза д-р Лилова.

"Като председател на ДАЗД и на Националния съвет за закрила на детето ще работя в синхрон и диалог с всички с цел подобряване на дейността и да отговорим на динамиката на очакванията на обществото в областта на закрилата на детето", е подчертала Лилова, цитирана в съобщението. Приоритетните задачи са записани и в одобрената от Министерския съвет Национална програма за закрила на детето. Акцент се поставя на гарантиране правото на живот без насилие и продължаването на процеса на деинституционализация. Същствено място се отделя на мерките на защита на децата в интернет пространството и на здравословното хранене.

В актуализирания план за изпълнение на Националната стратегия "Визия за деинституционализация на децата в България" е заложено продължаването на процеса на деинституционализация, като акцентът ще падне върху домовете за деца, лишени от родителска грижа и домовете за медико-социални грижи за деца. В момента се прави анализ за мястото на резидентните грижи в мерките за закрила, както и мерки за подобряването им от Постоянната експертна група.

Предизвикателствата пред Националния съвет за закрила на детето са свързани с осъвременяване на координационния механизъм за взаимодействие при работа в случаи на деца, жертви на насилие или риск от насилие и за взаимодействие при кризисна интервенция.

Предвижда се промяна на Наредбата за критерии и стандарти за социални услуги за деца. Практиката показа, че има нужда от ревизиране на този подзаконов акт, защото е необходимо да се допълнят и развият изискванията за качество на социалните услуги за деца, е заявила д-р Елеонора Лилова.
Председателят на ДАЗД е изнесла и данни за издадените лицензи. От 1 януари до 30 април 2018 г. са издадени 36 лицензи за предоставяне на 36 социални услуги за деца, 9 от които са за иновативни услуги. Активните лицензи към 3 април 2018 г. са 310 броя за 347 социални услуги за деца./

Нора Виткова
910 0

Свързани новини

Коментари 0

Добави коментар

Добави коментар

Водещи новини