Община Тетевен влага над 10 млн. лв. в три проекта

  • 27 март 2018 09:03

  • 1381
  • 0
Община Тетевен влага над 10 млн. лв. в три проекта
© Уикпедия

Кметът на Община Тетевен д-р Мадлена Бояджиева подписа три договора за отпускане на безвъзмездна финансова помощ, възлизаща на над 10 млн. лв., с Държавен фонд „Земеделие“. Одобрените проекти са по подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от ПРСР 2014–2020.

Първият проект e „Рехабилитация на участък от общински път LOV 1116 Тетевен, кв. Полатен – III-358 – Голям Извор до кръстовището с път - /I-3/ „Ябланица – Джурово”, община Тетевен“. Той е на стойност 6 954 144 лв. и е свързан с рехабилитацията на пътния участък от кв. Полатен /гр. Тетевен/, през с. Голям извор, с кръстовището на първокласния републикански път І-3 до гр. Ябланица. Основната му цел е насърчаването на социалното приобщаване и икономическото развитие на община Тетевен, чрез осигуряване на транспортна свързаност със съседните общини Ябланица и Правец. По този начин ще бъдат осигурена най-пряката транспортна свързаност на общинския център с републикански път І-3 и съответно до АМ „Хемус“.Част от дейностите по реализацията ще включват: полагане на асфалтова настилка и бетонови бордюри, почистване и направа на нови водостоци, изграждане на защитни тръби, шахти, стоманена предпазна ограда и др.

Вторият проект е за „Рехабилитация на общинска улична мрежа: ул. „Иван Вазов”, гр. Тетевен; ул. „Вит” – кв. Полатен; ул. „Здравец”, гр. Тетевен; ул. „Даковото”, с. Рибарица и ул. „Васил Левски”, с. Галата“. Той е на стойност 2 321 081 лв. и цели подобряване на транспортната инфраструктура на населените места. Ще бъдат изградени нови асфалтови настилки и бордюри, а маркировката ще е с висока нощна видимост при влажна настилка. Ще се изградят нови и рехабилитират съществуващи тротоари.
Третият проект е за „Ремонт на СУ „Георги Бенковски“- гр. Тетевен“, който е на стойност 1 496 544 лв. и предвижда мерки, свързани с повишаване на енергийната ефективност на сградата. Ще бъдат реализирани ремонтни дейности в частите: Архитектура, Конструкции, Електро, ОВК и ВиК.

По проекта ще се реализират следните основни дейности: Топлинно изолиране на външните стени, доставка и монтаж на тополоизолационна система с осигурена естествена вентилация на топлоизолационния материал тип "окачена фасада" с каменна вата, подмяна на съществуваща дограма - доставка и монтаж на петкамерна PVC дограма с троен стъклопакет. Ще се извърши топлинно изолиране на покрива, както и ремонти дейности осигуряващи достъпна среда, а отоплителната инсталация на училището и физкултурния салон ще бъде подменена.

Предстои обявяване на процедури по реда на Закона за обществените поръчки за избор на изпълнители по предвидените дейности.

Десислава Станева
1381 0

Свързани новини

Коментари 0

Добави коментар

Добави коментар

Водещи новини