Общо 758 са действащите надзорни фирми в страната

  • 27 декември 2017 11:29

  • 1015
  • 3
Общо 758  са действащите надзорни фирми в страната
© Pixabay

Общо 758 са действащите надзорни фирми в страната, информираха от МРРБ. За периода от 2004 г. до 2017 г. са издадени общо 1500 лиценза или удостоверения на юридически лица за упражняване на дейностите по чл.166, ал.1 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/.

Според разпоредбите на закона, консултантът въз основа на писмен договор с възложителя на даден строеж извършва оценяване на съответствието на инвестиционните проекти и/или упражнява строителен надзор, както и да извършва проверка и контрол на доставените и влагани в строежа строителни продукти, с които се осигурява изпълнението на основните изисквания към строежите. Той може да изпълнява прединвестиционни проучвания, подготовка на проектантския процес и координация на строителния процес до въвеждането на строежа в експлоатация, включително контрол на количествата, качеството и съответствието на изпълняваните строителни и монтажни работи с договорите за изпълнение на строителството.

В условията на лицензионен режим от 2004 г. до 2012 г. са издадени 742 лиценза на надзорни фирми. От декември 2012 г., когато режимът става регистрационен, са издадени 758 удостоверения, като 570 от тях са продължени лицензи, а 188 са новоиздадени.

От началото на 2017 г. до момента от началника на Дирекцията за национален строителен контрол са регистрирани общо 93 надзорни фирми, 31 от които са новорегистрирани. Консултантите, упражняващи строителен надзор, е необходимо да подновяват регистрацията си на всеки пет години.

През тази година са извършени общо 4698 проверки на територията на цялата страна за изпълнение на задълженията на лицата, упражняващи строителен надзор на строежи от първа до четвърта категория включително. Проверени са 522 юридически лица и еднолични търговци, извършващи дейностите по чл.166 ал.1 т.1 ЗУТ.

За установените нарушения са образувани административнонаказателни производства и са издадени 20 наказателни постановления на консултанти и 40 наказателни постановления на физически лица – консултанти.

За първи път от няколко години ДНСК прекрати действието на удостоверението за упражняване на строителен надзор на фирма „Инекс консулт ООД“ поради допуснати от нея редица нарушения, вписани в поддържания от дирекцията Регистър на административнонаказателните производства.

Десислава Станева
1015 3

Свързани новини

Коментари 3

Добави коментар
тото

2018.01.14 | 17:53

3
Пълен майтап е това.758 лапачи на подкупи - и никакъв контрол.
'_'

2018.01.14 | 17:00

2
на това му се вика казва и т.н. мижи да те лажем пълни безмислени ГЛУПОСТИ .кой ли е контролирал на майстор кольо фичето строежите??
ЕФЕКТА

2018.01.14 | 16:59

1
Е НУЛЕВ.МАФИЯТА ПОБЕЖДАВА.

Добави коментар

Водещи новини