Учени от БАН настояват за извинение от протестиращите, засегнати от защитена зона Калиакра

  • 09 август 2017 15:42

  • 2080
  • 1
Учени от БАН настояват за извинение от протестиращите, засегнати от защитена зона Калиакра
©

В продължение на две години и половина Институтът по биоразнообразие и екосистемни изследвания на Българската академия на науките (ИБЕИ) изпълнява проект за разработване на Интегриран план за управление на защитена зона BG0000573 "Комплекс Калиакра" за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна и защитени зони BG0002051 "Калиакра" и BG0002097 "Белите скали" за опазване на дивите птици, които са част от Европейската екологична мрежа Натура 2000.

Разработката се финансира от Предприятие по управление на дейностите по опазване на околната среда (ПУДООС) чрез сключен договор, а техническото задание, което е неразделна част от този договор, е утвърдено от Министерството на околната среда и водите, посочват учените от БАН.

В екипа участват учени от Института по биоразнообразие и екосистемни изследвания - БАН, Националния природонаучен музей - БАН, Софийския университет, Лесотехническия университет и експерти по социоикономически анализ. Изпълнението на всички дейности по разработване на Интегрирания план за управление на защитените зони в района на Калиакра отговаря на утвърденото от Министерството на околната среда и водите Задание и изискванията на съответните нормативни документи.

След едномесечно публично предоставяне за разглеждане на проекта на Интегрирания план за управление на защитените зони в района на Калиакра (на твърди копия в общини Каварна, Шабла и Балчик, както и в РИОСВ-Варна, и в електронен вид на интернет сайта на ИБЕИ-БАН) и отправени покани за участие до заинтересовани институции и лица, на четвърти август в Каварна екипът на проекта очакваше и се беше подготвил за конструктивно обсъждане. Вместо уточняващи въпроси, излагане на становища, предложения за корекции и допълнения, експертите бяха посрещнати от агресивно настроени хора и станаха обект на вандалски прояви, които изложиха на риск сигурността и живота им. В призивите на протестиращите бяха смесени две теми - обсъждането на Интегрирания план за управление на защитените зони в района на Калиакра (което всъщност беше тема на срещата) и неочаквано появилата се по същото време заповед на Министъра на околната среда и водите за ограничаване на дейности в териториалния обсег на природно местообитание 62С0 Понто-сарматски степи в защитена зона "Комплекс Калиакра", което всъщност предизвика напрежението и объркването на представителите на местни общности.

Българските учени винаги са оказвали и ще оказват научна подкрепа на държавата в решаването на въпроси от тяхната компетенция. Очакваме, обаче, държавата да застане зад научната общност, да я защити от напълно необосновани клевети и дискредитиране. Всички проблеми и дискусионни въпроси могат и трябва да се решават интелигентно в дух на добронамереност. Настояваме да получим публично извинение за отправените към нас напълно неоснователни обиди и клевети.

Подчертаваме, че Институтът по биоразнообразие и екосистемни изследвания - БАН, е изпълнявал коректно и продължава да изпълнява ангажиментите си, регламентирани в договора с ПУДООС, и се обявяваме против всякакви опити да се дискредитира институцията и компетентността на българските учени. Нека да не бъде прехвърляна на учените отговорността, която трябва да се носи от държавните и общинските власти. Те са тези, които взимат решенията.

Мая Йорданова
2080 1

Свързани новини

Коментари 1

Добави коментар

2017.08.13 | 23:32

1
тия пък паразити какво се изпъват ми е много чудно....ха не стига, че едни много милиони потъват там 27 години подред, ами и надигат вой комуняги ненаяли се

Добави коментар

Водещи новини