По-ниски такси в детските градини на Асеновград, при определени условия

  • 16 септември 2021 11:47

  • 236
  • 0
По-ниски такси в детските градини на Асеновград, при определени условия
© Община Асеновград

Приети бяха изменения и допълнения в Наредбата за определяне и администриране на местни такси и цени на права и услуги на територията на община Асеновград. Промените бяха взети с решение на Общинския съвет в града по време на августовското редовно заседание и след изтичане на 14-дневния срок за оглед от Областна администрация - Пловдив, вече са влизат в сила.

Измененията касаят основно таксите за малчуганите в детски градини и предучилищни. От такива са освободени: деца, на които един или и двамата родители са хора са увреждания с трайно намалена работоспособност - 50% или над 50%; деца, на които и двамата родители са починали; деца, настанени в резидентни услуги; за трето и следващи деца, посещаващи едновременно детско заведение; деца с призната група на инвалидност; деца, посещаващи детски ясли; деца със специални образователни потребности.

С издигане на националния флаг и под звуците на химна на Република България тържествено бе открита учебната година в училищата в Община Ловеч

С 50% по-ниска пък ще бъде таксата за деца, които по акт за раждане са с неизвестен баща, полусираци, както и близнаците. От намалението ще се ползват и такива, чийто родители са членове на доброволните формирования към община Асеновград.

Родителите/настойниците/попечителите за деца вече няма да заплащат такса и за дейностите по хранене в задължителното предучилищно образование при следните условия: деца, на които един или двама родители са с увреждания с трайно намалена работоспособност 50% или над 50% и имат решение от ТЕЛК/НЕЛК; деца с призната група на инвалидност с решение на ТЕЛК/НЕЛК; деца, настанени в резидентни услуги и такива, ползващи услугите на Център за обществена подкрепа (ЦОП); за трето и следващи деца, посещаващи едновременно детско заведение; деца - близнаци; дете, на което единият или и двамата родители са починали; дете, настанено в семейство на роднини или близки; дете, настанено за отглеждане в доброволно приемно семейство; деца на родители, чийто брутен средно месечен доход на член от семейството за предходните шест календарни месеца е равен или по-нисък от линията на бедност за страната; деца, чийто родители са членове на доброволните формирования към община Асеновград; деца със специални образователни потребности; деца на лица ангажирани на първа линия при извънредно положение и/или извънредна епидемиологична обстановка служители (до приключването ѝ).

Теодора Александрова
236 0

Свързани новини

Коментари 0

Добави коментар

Добави коментар

Водещи новини