Седем висши училища получават статут на изследователски университети

  • 22 юли 2021 14:07

  • 1810
  • 4
Седем висши училища получават статут на изследователски университети
© Булфото (архив)

Седем висши училища получават статут на изследователски университети за следващите четири години. Списъкът беше одобрен от Министерския съвет днес и от 2022 г. ще се актуализира до 1 ноември всяка година, съобщиха от пресцентъра на Министерството на образованието.

На критериите за изследователски университети отговарят Софийският университет "Св. Климент Охридски" (СУ), медицинските университети в София, Варна и Пловдив, Техническият университет в София, Химикотехнологичният и металургичен университет (ХТМУ) и Пловдивският университет „Паисий Хилендарски“. 

Все по-малко ще завършват висше образование до 2025 г.

Седемте университета имат значима по количество и качество научна продукция и най-голям брой цитирания в научната литература. Със значителен брой защитили докторанти се отличават широкопрофилните университети, а тези с инженерен профил имат научна продукция, видима в международните издания. Всички са със сериозен дял на привлечени средства от международни и национални проекти и програми, както и от договори с български и чуждестранни предприятия.

СУ и Медицинският университет в София събират над 5000 точки при необходим минимум от 1000. Между 2000 и 3000 са точките на медицинските университети във Варна и Пловдив и на Техническия университет в София. ХТМУ и Пловдивският университет имат между 1000 и 2000 точки.

Оценката за научната дейност на висшите училища се изчислява по приета неотдавна от кабинета методика, която включва само обективни критерии. Взимат се предвид научните резултати, видими в международните бази данни Scopus и/или Web of Science, и други проверими данни, отразяващи развитието на академичния състав, общественото и икономическото въздействие на научната дейност. Стойностите по конкретните показатели се изчисляват в точки и оформят крайна оценка по определена формула.

При определянето на първите изследователски университети е използвана информацията, представена от висшите училища в периода 2017-2020 г. във връзка с ежегодната оценка на тяхната научна дейност съгласно Закона за насърчаване на научните изследвания. 

МОН предлага университетите да обучават съвместно студенти и докторантура чрез работа по проект

Университетите бяха поканени да подготвят кандидатурите си за предстоящата процедура още на 24 юни т.г., след като МОН публикува за обществено обсъждане методика за придобиване на изследователски статут. В Министерството на образованието и науката постъпиха заявления от 26 висши училища. Те бяха оценени по приетата от служебния кабинет методика от междуведомствена група, създадена със заповед на министъра на образованието и науката.

Статутът на изследователско висше училище бе въведен в Закона за висшето образование през 2020 г. Той се дава за значим принос за развитието на важни обществени области чрез върхови научни изследвания и високи резултати от научноизследователска дейност, оценени съгласно обективни показатели.

Изследователските университети ще получат допълнително целево финансиране за развитие на научната дейност от Националния план за възстановяване и устойчивост. Затова определянето им е задължително условие за това неговата реализация да започне навреме.

Последвайте канала на

Филип Епитропов
1810 4

Свързани новини

Коментари 4

Добави коментар
mmm

2022.02.22 | 22:24

4
СУ изследователски, верно?
Един университет

2021.07.23 | 05:41

1
и седем института. СУ е университет. МА, ВМЕИ, ВХТИ и ВПИ-Пловдив са специализирани институти без необходимия за университет широк профил на специалности. За "медицинските университети" във Варна и Пловдив е по-добре да не се споменава сериозно в контекста на темата "висши училища".

2021.07.23 | 16:01

3
СУ форевър! Само махнете онова проскубаното гербаво доцентче по подлитология.
Един университет

2021.07.23 | 05:42

2
и четири института тоест.

Добави коментар

Водещи новини