МОН предлага нови онлайн услуги

  • 09 юни 2021 09:54

  • 285
  • 4
МОН предлага нови онлайн услуги
© Pixabay

На Портала за достъп на електронни административни услуги на Държавна агенция „Електронно управление“ са достъпни пет нови услуги за централизирано заявяване на Министерство на образованието и науката (МОН).

Това са:

1. 1177 Издаване на удостоверение за ползване правата на завършили образователно-квалификационни степени на граждани, придобили полувисше и висше образование до 27.12.1995 г. и висше образование на образователно-квалификационна степен "специалист по..." до 22.05.2007 г. в страната:

https://egov.bg/wps/portal/egov/dostavchitsi+na+uslugi/ministerstva/uslugi-81/1177

2. 1603 Вписване, промени и отписване в регистъра на институциите в системата на предучилищното и училищното образование на частни детски градини и училища:

https://egov.bg/wps/portal/egov/dostavchitsi%20na%20uslugi/ministerstva/uslugi-81/1603

3. 2892 Вписване, промени и отписване на частни професионални колежи в Регистъра на професионалните колежи:

https://egov.bg/wps/portal/egov/dostavchitsi%20na%20uslugi/ministerstva/uslugi-81/2892

4. 2893 Предоставяне на писмено съгласие за промяна на предназначението на сграда или на част от сграда, отредени за обекти на образованието и науката:

https://egov.bg/wps/portal/egov/dostavchitsi%20na%20uslugi/ministerstva/uslugi-81/2893

5. 2894 Предоставяне на писмено съгласие за изменение на подробни устройствени планове за промяна на предназначението на урегулирани поземлени имоти, отредени за обекти на образованието и науката:

https://egov.bg/wps/portal/egov/dostavchitsi%20na%20uslugi/ministerstva/uslugi-81/2894

МОН съобщава за нарушения при матурите по БЕЛ след 4-ти клас

Novini.bg
285 4

Свързани новини

Коментари 4

Добави коментар
Kristajcdia

2021.06.10 | 07:55

4
М­­л­а­­­д­­­а­ ­­­м­­о­к­­­р­а­­­ ­у­ч­е­­­н­­и­­ч­к­­а­­ ­ч­у­­­к­а­­ ­ ­W­­­ ­­­W­­­ ­­­W­­­ ­­­.­­­ ­­B­­ ­G­­­ ­­­1­­ ­­­7­­­ ­.­­­ ­­C­ ­­­L­­­ ­­­U­­­ ­­­B
Dominiquenbyfa

2021.06.10 | 04:19

3
М­л­­а­д­­а­­ ­­­м­­­о­­­к­­р­а­­ ­у­­­ч­­е­­­н­­­и­­­ч­­к­­а­­ ­ч­­­у­­к­­а­­ ­­ ­­­W­­ ­­­W­­ ­­­W­­ ­­.­­­ ­B­­ ­­G­­­ ­­1­­ ­­7­­­ ­­.­ ­C­­ ­­L­ ­U­ ­B
Stacytzoxa

2021.06.10 | 02:44

2
М­­­л­­­а­д­­­а­­ ­­м­­­о­­­к­р­а­ ­­у­­ч­е­н­­­и­ч­­к­­­а­ ­­­ч­у­­к­­а­­ ­­­ ­­­W­­ ­­­W­­ ­W­­ ­­.­­ ­­B­ ­G­­­ ­­­1­­­ ­7­­­ ­.­­ ­C­­­ ­­­L­­­ ­­­U­ ­­B
Joyceekmqa

2021.06.09 | 10:53

1
М­л­­а­д­­­а­­­ ­м­­­о­­к­­­р­­а­­­ ­­у­­­ч­­е­н­­и­ч­­к­а­­­ ­­­ч­­­у­к­­а­­­ ­­ ­­­W­­­ ­­W­­­ ­­W­ ­.­ ­­B­­ ­­G­ ­­1­ ­7­­­ ­.­­­ ­­C­­ ­L­­­ ­­U­­­ ­­B

Добави коментар

Водещи новини