Над 138 000 са учениците в професионалното образование

  • 26 април 2021 12:09

  • 151
  • 1
Над 138 000 са учениците в професионалното образование
© Pixabay

Професионалното образование и обучение през учебната 2020/2021 година се осъществява в 21 училища по изкуствата, 25 спортни училища, 353 професионални гимназии и 19 професионални колежа с прием след средно образование, съобщи Националният статистически институт. Общият брой на учащите в тях е 138.7 хиляди. В професионалното образование преобладават момчетата, които са 60.3 на сто от общия брой на учениците в тази образователна степен.

През 2020 г. средно образование в училищата по изкуствата, спортните училища и професионалните гимназии с диплома са завършили 19.6 хил. души. По степен на професионална квалификация по съответните програми е придобита класацията е: първа степен професионална квалификация в професионалните паралелки - 390 ученици; втора и трета степен професионална квалификация - съответно 2.3 и 11.9 хил. ученици; четвърта степен професионална квалификация в професионалните колежи с прием след завършено средно образование - 581 ученици.

При завършилите програми за придобиване на трета степен професионална квалификация най-висок е относителният дял на учениците, изучавали специалности в областите "Технически науки и технически професии" - 27 на сто, следван от този на учениците в "Стопански науки и администрация" - 21.5 на сто. При завършилите програми за придобиване на четвърта степен професионална квалификация водеща е областта "Сигурност и безопасност" - 76.2 на сто, следвана от "Стопански науки и администрация" - 11.1 на сто.

През учебната 2020/2021 година 855 ученици се обучават в 23 частни професионални гимназии и частни професионални колежа с прием след средно образование, или 0.6 на сто от всички ученици в професионалното образование.

През настоящата учебна година учителите (вкл. директорите и заместник-директорите с преподавателска заетост) в професионалното образование са общо 11.9 хил., като 94.9 на сто от тях са с придобити образователно-квалификационни степени "бакалавър" или "магистър".

В програми за професионално обучение срещу заплащане за придобиване на степен на професионална квалификация в центрове за професионално обучение, професионални гимназии и професионални колежи през 2020 г. са били записани 10.2 хил. души на възраст 16 и повече години. По степени на професионална квалификация разпределението им е следното: първа степен - 3.9 хил., втора степен - 2.7 хил., трета степен - 3.6 хил., и четвърта степен - 86 души.

Novini.bg
151 1

Свързани новини

Коментари 1

Добави коментар
Julissa

2021.04.30 | 19:01

1
Голая киска хочет ласки - W W W . B G 1 7 . C L U B

Добави коментар

Водещи новини