МОН констатира 11 нарушения при проверка в Медицинския университет-София

19 декември 2016 17:53

МОН констатира 11 нарушения при проверка в Медицинския университет-София
©
1827 0

Звеното за вътрешен одит на Министерството на образованието и науката /МОН/ е констатирало 11 нарушения в документацията от Общото събрание на Медицинския университет в София, което избра проф. Виктор Златков за ректор. Това съобщиха от пресцентъра на МОН.

Проверката беше разпоредена от вицепремиера и министър на образованието и науката в оставка Меглена Кунева на 6 октомври т. г.
Одиторите са установили, че в състава на Контролния съвет на МУ-София не е бил включен представител на Студентския съвет. Същият Контролен съвет е прехвърлил правомощията си като е изразявал становища по незаконосъобразността на действията и решенията на бившия ректор проф. Вихра Миланова, както и по отношение правото й да сключва и прекратява трудови договори.

На проверяващите не е бил предоставен документ, че проф. Ваньо Митев е бил упълномощен от членовете на Академичния съвет да насрочи и ръководи заседанието на Общото събрание от 20 септември т. г. Проф. Митев е предал болничен лист за периода от 14 до 27 септември 2016 г. На ръководеното от него заседание Академичният съвет прекратява неправомерно дисциплинарно производство, посочват от просветното министерство.

Друго нарушение е, че според Правилника за устройството и дейността на МУ-София, дейността на Академичния съвет се регламентира с приети от него вътрешни правила. Одиторите са били уведомени писмено, че такива правила не са били изготвяни. Пак според Правилника за устройството и дейността на МУ-София, заседанията на Общото събрание са публични, освен ако то не реши друго. В протокола от заседанието от 11 октомври 2016 г. не е споменато заседанието да е закрито, но медии и външни лица не са били допуснати.

Общото събрание е гласувало състав и председател на изборна комисия, различни от определените от Академичния състав от 20 септември 2016 г. Не е спазено изискването 10 календарни дни преди Общото събрание в канцеларията на ректора на МУ-София да се депозират кандидатурите за ректор и да се предоставят на Комисията по кандидатурите. Одиторите на МОН са констатирали несъответствие между броя на присъстващите на Общото събрание по протокол и броя на регистриралите се изборните бюра. В доклада на Министерството е записано, че не може да се прецени доколко бюлетината за избор на нов ректор отговаря на изискванията от Правилника за устройството на университета, тъй като неин образец не е предоставен на проверяващите. Не е предоставена и информация къде и как са се съхранявали документите от заседанието на Общото събрание, както и кой е бил отговорен за съхранението.

Проверяващите от Звеното за вътрешен одит към МОН са дали препоръки за подобряване на документацията от общите събрания на МУ-София. Като част от одита е била проверена и документацията по текущи и приключили процедури за придобиване на научни звания и за заемане на академични длъжности. Били са установени пет нарушения, сред които ограничаване правата на докторанти извън МУ-София да кандидатстват за академичната длъжност "асистент". Междувременно Министерство на образованието и науката е спряло процедурата по запор на сметките на висшето училище, се казва още в съобщението.

Филип Епитропов
1827 0

Свързани новини

Коментари 0

Добави коментар

Добави коментар

Водещи новини