КПКОНПИ устнови конфликт на интереси за председателя на Комисията за регулиране на съобщенията

  • 15 декември 2021 12:04

  • 1056
  • 0
КПКОНПИ устнови конфликт на интереси за председателя на Комисията за регулиране на съобщенията
© Novini.bg
Слушай новината Слушай новината

На свое редовно заседание на 15 декември 2021 г. КПКОНПИ установи конфликт на интереси за Иван Димитров, председател на Комисията за регулиране на съобщенията (мандат 2018 – 2023 г.), съобщиха от антикорупционния орган.

Производството срещу него е започнала по сигнал от орган на изпълнителната власт. Установено е, че в периода 2019 – 2021 г. Димитров е издал 11 заповеди, с които се определят допълнителни възнаграждения за служители в КРС, сред които е и самият той. Възнагражденията са били изплащани ведно със заплатите по утвърдени от председателя поименни списъци. Издаването на заповедите и утвърждаването на поименните списъци към тях, в които е фигурирало и неговото име, е осъществяване на правомощия в частен интерес. С тези си действия Димитров, като лице, заемащо висша публична длъжност, е осъществил конфликт на интереси, с които си е осигурил материална облага в периода 25.01.2019 – 27.10.2021 г. 

Одобрени са таксите, които КРС ще събира при решаване на спорове за ползване на инфраструктура

Законосъобразното поведение в случая би било да си направи самоотвод от служебните задължения, с които определя собствените си допълнителни възнаграждения. Нарушението поставя под съмнение обективното и безпристрастно изпълнение на професионалните задължения, особено когато частният интерес се съчетава с лицето, заемащо висшата публична длъжност.

На Димитров е наложена глоба в размер на 5 000 лв. В полза на държавата се отнема сумата от 63 449 лв., представляваща материалната облага, реализирана от конфликта на интереси, както и сумата от 6 434, 34 лв. – дневното възнаграждение за дните, в които са подписани и утвърдени заповедите.

КПКОНПИ прие решение, с което установява конфликт на интереси и по отношение на Виктория Грозева – главен архитект на Община Стара Загора. Производството срещу нея е започнало по сигнал. В хода на проверката са събрани доказателства, че на 05. 06.2020 г. тя, в качеството си на лице, заемащо висша публична длъжност, е издала заповед, с която е разрешила изработване на подробен устройствен план (ПУП) на архитектурно дружество, чийто едноличен собственик е нейният съпруг. Благодарение на тази заповед, съпругът на Грозева е получил възнаграждение по договор за инвестиционно проучване и проектиране от фирма, с която е сключил договора. 

КПКОНПИ влезе в Община Враца

По този начин е реализирана нематериална облага, изразяваща се в помощ и подкрепа, и материална – изразяваща се в получаване на парична сума, в частен интерес за свързано с нея лице. В случая е следвало Грозева да си направи самоотвод от конкретното си задължение по служба. Наложена й е глоба в размер на 5 000 лв.

Филип Епитропов
1056 0

Свързани новини

Коментари 0

Добави коментар

Добави коментар

Водещи новини