1/3 от участниците в местните избори още не са подали отчетите си в Сметната палата

  • 05 декември 2023 17:40

  • 1609
  • 2
1/3 от участниците в местните избори още не са подали отчетите си в Сметната палата
© Novini.bg

От общо 649 участници, регистрирани в Общинските избирателни комисии, и 67 участници, регистрирани в Централната избирателна комисия – партии, коалиции, инициативни комитети и местни коалиции, 460 участници досега са подали своите отчети в Сметната палата.

Всичко по темата:
Местни избори 2023 1146

До 8 декември 2023 г. (30 работни дни след изборния ден) участниците в изборите на 29 октомври трябва да представят пред Сметната палата отчетите си за приходите, разходите и поетите задължения за плащане във връзка с предизборната кампания. (съгласно чл. 172, ал. 1 от Изборния кодекс). Там, където е проведен балотаж, срокът за представяне e до 15 декември 2023 г.

Отчетът трябва да се изпрати от представляващия партията, коалицията или инициативния комитет на хартиен и електронен носител, придружен с извлечение от банковата сметка. Към отчета се прилагат декларациите за произход на дарените средства, когато са в размер над една минимална работна заплата, както и декларациите за произход на средствата, предоставени от кандидат или член на инициативен комитет, когато средствата надхвърлят една минимална работна заплата.

СЕМ сигнализира ЦИК за 33 възможни нарушения по време на предизборната кампания

Отчетът се изготвя и представя по образец, утвърден от Сметната палата. Утвърдените образци на отчети са публикувани в Единния регистър по Изборния кодекс (EРИК).

Указания за съдържанието на отчетите могат да се видят на интернет страницата на Сметната палата в раздел „Контрол - избори“ - „Отчитане на предизборната кампания“.

За избягване на неточности и непълноти в отчетите, участниците в изборите могат да използват и дадени насоки в информационната брошура на Сметната палата: https://www.bulnao.government.bg/media/documents/Broshura_2_local_2023_v2.pdf

Видеозапис от онлайн обучение на Сметната палата в помощ на участниците при подготовката и подаването на отчетите може да се намери и на следния линк: https://www.youtube.com/watch?v=Hp4Vz-1wOg8&t=42s

При нарушение на изискването за представяне на отчет за приходите, разходите и поетите задължения за плащане във връзка с предизборната кампания, на лицето, което представлява партията или инициативния комитет, или на лицата, които представляват коалицията, се налага глоба от 2000 до 10 000 лв. Сметната палата ще публикува на интернет страницата си отчетите до 15 дни след изтичането на срока за представянето им.

Когато декларираните приходи и извършените разходи във връзка с предизборната кампания са над 1000 лв., Сметната палата извършва одит за съответствие в 6-месечен срок от изтичането на срока за представянето на отчетите.

В срок от 30 работни дни след изборния ден в Сметната палата трябва да представят информация и доставчиците на медийни услуги, социологическите и рекламните агенции, както и агенциите за осъществяване на връзки с обществеността. Информацията е на хартиен и електронен носител и е за предоставените услуги на партиите, коалициите и инициативните комитети. (съгласно чл. 172, ал. 2 от Изборния кодекс).

Информацията се предоставя по образец, който е публикуван на интернет страницата на Сметната палата в раздел „Контрол - избори“ - „Отчитане на предизборната кампания“ - „За доставчици на услуги“.

Последвайте канала на

Владимир Василев
1609 2

Свързани новини

Коментари 2

Добави коментар
Ми те

2023.12.05 | 20:39

2
Още не са ги стъкмили , така де парите дето ги раздаваха да купуват гласове трябва някак да ги нагласят

2023.12.05 | 20:19

1
Отслабнете без диета и спорт? истински е и не е скъп, подходящ за всички (жени и мъже), безопасен на всяка възраст, ще видите резултата само след няколко дни. Това е най-продаваното лекарство за отслабване в света, вече и в България----->> mub.me/keto

Добави коментар

Свързани видеа

Водещи новини