ГИТ започва засилени проверки за трудови договори в селското стопанство

  • 08 юни 2023 14:41

  • 333
  • 0
ГИТ започва засилени проверки за трудови договори в селското стопанство
© pixabay
Слушай новината Слушай новината

Главна инспекция по труда започва засилени проверки за трудови договори в селското стопанство, съобщават от Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“. 

За първите пет месеца на 2023 г. от Агенцията са извършили 1324 проверки в икономическа дейност „Растениевъдство и животновъдство“, при които са констатирани 5413 нарушения. Случаите на наети без трудов договор са 75. Проверките са насочени към най-рисковите работодатели и до момента броят на лицата без трудов договор е увеличен с почти 75% спрямо същия период на 2022 г. 

От Инспекцията по труда припомнят, че работещите могат да защитят правата си и да подават сигнали за недеклариран труд, без да подлежат на санкции. Работодателите, които нарушават нормативната уредба, могат да бъдат санкционирани с минимум 1500 лв., като това нарушение е основание за отстраняване от участие в процедури за обществени поръчки.

Филм показва най-добрите знаци, които предпазват от инциденти и пазят живота и здравето на работещите

От началото на годината до момента са предоставени 98 552 бр. еднодневни трудови договори на 758 земеделски стопани. От тях най-много са за отглеждане на лозя винени, маслодайна роза, ягоди, череши и ябълки. Наетите с еднодневни договори запазват правото си на социално подпомагане и обезщетения. Облекчения са предвидени и за земеделските стопани и тютюнопроизводителите, които нямат задължение да регистрират този вид договори в Националната агенция за приходите, да оформят трудови книжки и др.

Земеделските стопани имат достъп и до специален софтуер, който позволява еднодневните трудови договори да бъдат заявявани онлайн, по всяко време, дори в извънработното за администрацията, допълват от Агенцията.  

За осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд земеделските стопани могат да използват и онлайн инструмента за интерактивна оценка на риска в сектор „Селско стопанство“, само срещу регистрация, и освен за оценка на риска, може да се използва за обучения и инструктажи, става ясно от съобщението на Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“. 

През 2022 г. контролните органи на ГИТ са извършили 4039 проверки в селското стопанство. Констатираните нарушения са 13 551. Установените случаи на работа без трудов договор в сектора са 228. През 2023 г. проверките в сектора отново ще обхващат основно растениевъдството и животновъдството.

Мая Йорданова
333 0

Свързани новини

Коментари 0

Добави коментар

Добави коментар

Водещи новини