Парите на депозит, държани от бизнеса, остават с отрицателна лихва и през март

  • 29 април 2022 13:44

  • 264
  • 0
Парите на депозит, държани от бизнеса, остават с отрицателна лихва и през март
© Novini.bg

През март 2022 г. в сравнение с февруари 2022 г. средният лихвен процент по депозитите с договорен матуритет (ДДМ) в левове остава непроменен на ниво от минус 0,32 на сто, а по тези в евро се понижава с 0,46 процентни пункта (пр. п.) до минус 0.46 на сто, съобщава Българската народна банка.

Средните лихвени проценти по овърнайт-депозитите в левове и в евро се запазват на нива от нула процента (0,00%).

Наблюдава се леко покачване на лихвите по срочните депозити, отчитат експерти

Обемът на новия бизнес по депозитите с договорен матуритет в левове нараства с 20,1 на сто (26.3 млн. лв.) до 157 млн. лв., а по тези в евро спада с 31,9 на сто (23,2 млн. лв.) до 49,5 млн. лв.

Средният лихвен процент по депозитите на домакинствата с договорен матуритет в левове намалява с 0,01 пр. п. до 0,07 на сто, а по тези в евро запазва нивото си от 0,07 на сто. Средните лихвени проценти по овърнайт-депозитите в левове и в евро остават на нива от нула процента  (0,00%). 

Средният лихвен процент по депозитите, договорени за ползване след предизвестие в левове, се променя незначително до ниво от 0,13 на сто, а по тези в евро се понижава с 0,01 пр. п. до 0,18 на сто.

Обемът на новия бизнес по депозитите на домакинствата с договорен матуритет в левове спада със 7,3 на сто (8,9 млн. лв.) до 113.3 млн. лв., а по депозитите с договорен матуритет в евро – с 9,9 на сто (15,5 млн. лв.) до 140.7 млн. лв. 

Радина Лазарова
264 0

Свързани новини

Коментари 0

Добави коментар

Добави коментар

Водещи новини