Министър Белчев: България е постигнала значителен напредък в ангажирането на финансовия сектор за прилагането на зелените политики

  • 06 октомври 2021 17:20

  • 380
  • 0
Министър Белчев: България е постигнала значителен напредък в ангажирането на финансовия сектор за прилагането на зелените политики
© МФ

Министърът на финансите Валери БелчевВалери БелчевВалери Иванов Белчев е възпитаник на „Харвард”, от където има Магистърска степен по публична и заместник-министър Моника Димитрова-Бийчър участваха в годишната среща на Съвета на Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР) на ниво министри, която се проведе в периода 5-6 октомври 2021 г. в Париж, Франция. Фокус на дискусиите са средносрочните и дългосрочните глобални предизвикателства в областта на климатичните промени, дигиталната трансформация, трансформиране на споделените ценности и приоритети, както и плановете за изграждане на зелено, приобщаващо и устойчиво бъдеще.

Министър Белчев взе участие в пленарната сесия „Създаване на зелено бъдеще - към въглеродна неутралност“. По време на изказването си в панела „Зелени финанси за въглеродна неутралност“ той посочи, че България е постигнала значителен напредък в разширяването на обхвата на механизмите за ангажиране на финансовия сектор в прилагането на зелените политики. Финансовият министър изрази увереност, че с напредването на този процес все по-голямо значение за постигането на целите ще имат дефинирането им и организирането на последващи действия. „Бихме искали да насърчим използването на многостранни механизми, за да улесним установяването на прости, но ефективни стандарти за таксономии, които биха ни позволили по-добре да формулираме, да комуникираме и управляваме политиките за опазване на околната среда“, отбеляза министър Белчев.

Българският финансов министър се включи активно в дискусията по време на работния обяд, която беше с фокус върху насърчаване на търговията и социално-икономическите отношения в тази сфера. Министър Белчев взе участие и в панела „Насърчаване на приобщаваща дигитална трансформация“, която се проведе в рамките на пленарната сесия „Изграждане на приобщаващо бъдеще“.

Заседанието на Съвета на ОИСР на министерско равнище е среща на най-високо ниво в организацията, в което участват министрите на финансите, на икономиката, на външните работи, на търговията и на други правителствени институции на държавите членки и на страните партньори, както и представители на различни международни организации. През м. септември т.г. в Министерството на финансите е получено писмо от генералния секретар на Организацията Матиас Корман, с което страната ни е поканена да се присъедини към Комитета на финансовите пазари и Консултативната работна група по Кодексите за либерализация на ОИСР (ATFC) със статут „участник“.

Припомняме, че Министерството на финансите изпълнява редица мерки за разширяване на сътрудничеството с Организацията и за изпълняване на изискванията за пълноправно членство. В резултат на предприетите от МФ усилия през 2015 г. България се присъедини към Глобалния форум за прозрачност и обмен на информация за данъчни цели към ОИСР и към Многостранното споразумение между компетентните органи за автоматичен обмен на информация за финансови сметки, а през 2016 г. към Приобщаващата рамка за въвеждане на данъчните мерки против свиването на данъчната основа и прехвърлянето на печалби (BEPS) и стана страна по Конвенцията за взаимно административно сътрудничество по данъчни въпроси.

България потвърди решимостта си за членство в ОИСР

В съответствие с целите на приетата Пътна карта за действията на Република България по присъединяването към ОИСР и изготвения в близка координация с ОИСР План за действие през 2019-2020 г. в областта на фискалните въпроси, през 2019 г.  страната ни се присъедини и към Глобалната статистическа база данни за приходите и към Насоките на ОИСР за корпоративното управление на държавните предприятия.  

От 2020 г. Министерството на финансите участва и в работата на Комитета по застраховане и частно пенсионно осигуряване и неговите работни формати, като е отправена молба за включване на България в дейността на този комитет със статут „гост“. МФ е със статут на „член“ и на Международната мрежа за финансово образование (International Network of Financial Education –INFE) към ОИСР.

Теодора Александрова
380 0

Свързани новини

Коментари 0

Добави коментар

Добави коментар

Водещи новини