Готова е новата обща фактура на "Топлофикация София" ЕАД

  • 12 юли 2021 14:55

  • 1081
  • 0
Готова е новата обща фактура на "Топлофикация София" ЕАД
© Pixabay

Новата обща фактура за отоплителен сезон 2020/2021 на "Топлофикация София" ЕАД, която е с опростено представяне на информацията, вече e факт, съобщиха от дружеството.

Тя е разработена така, че максимално да се доближава до вече позната на потребителите месечна фактура, която дружеството въведе в началото на изтеклия отоплителен сезон. На първа страница клиентите ще могат да видят дължимата сума и срока за плащане.

Авария спря топлата вода в центъра на София

Най-важната информация за потребителите е посочена в началото, а на следващата страница са поместени подробни разяснения и полезни факти. Промените в оформлението са приложени за различните форми на заплащане на използваната топлинна енергия - прогнозно потребление и заплащане на равни месечни вноски.

В новите фактури все още фигурират и досегашните потребителски реквизити, като абонатен номер, заедно с въведените от новата информационна система - номер на инсталация и договорна сметка. Старите и новите данни фигурират едновременно, за да имат абонатите достатъчно време да свикнат и да се ориентират в данните, уточняват от столичното топлофикационно дружество.

На първа страница от общата фактура е посочен реалният разход за топлинна енергия по двата ценови периода, изчислен от фирмите за дялово разпределение. Стойността на потребеното количество енергия за отчетния период е видимо в последния ред на първата таблица. На начална страница е добавено поле, в което е посочена сумата за доплащане или връщане по общата фактура. Допълнително е посочен и крайният срок за рекламации по изготвените изравнителни сметки.

В новата обща фактура е направено допълнително пояснение относно възможните разлики с изравнителните сметки, които потребителите са получили от топлинните си счетоводители. Това се налага, тъй като справките от фирмите за дялово разпределение не отразяват извършените през отчетния период плащания. Детайлно описание на сметките с ясни графични обозначения може да се види на сайта на дружеството.

Мая Йорданова
1081 0

Свързани новини

Коментари 0

Добави коментар

Добави коментар

Водещи новини