53 на сто от организациите в дейностите "Култура, спорт и развлечения, ремонт на домакински вещи" отчитат намалени приходи

  • 22 декември 2020 14:03

  • 219
  • 0
53 на сто от организациите в дейностите "Култура, спорт и развлечения, ремонт на домакински вещи" отчитат намалени приходи
© gettyimages

От участвалите в анкетата на Националния статистически институт нефинансови предприятия 41.7 на сто посочват, че през ноември са имали намаление в приходите от продажби на стоки или услуги в сравнение с октомври, 46.1 на сто са посочили, че не е имало промяна в приходите от продажби, а за 11.8 на сто е имало увеличение.

Бизнес изследването на НСИ цели да осигури и предостави информация за ефекта на извънредното положение и последвалата епидемична обстановка, свързана с COVID-19, върху различните сектори на икономиката в страната. Разпределението по икономически дейности показва, че 52.8 на сто от организациите в дейностите "Култура, спорт и развлечения, ремонт на домакински вещи и други дейности" са регистрирали намаление в приходите от продажби на стоки или услуги, следвани от "Търговия, транспорт и ресторантьорство" - с 48.3 на сто, за индустрията този дял е 43 на сто, а за строителството - 36.4 на сто.

Възможни са временни затруднения при достъпа до е-услугите на НАП в периода 24-27 декември

За наетия персонал 20.4 на сто от нефинансовите предприятия са направили стъпки за ползване на "платен отпуск", следват "дистанционна форма на работа" - 18 на сто, "неплатен отпуск" - 17 на сто, и "възползване от правителствени мерки за подпомагане на работодателите" - 9.8 на сто.

За следващия месец 92.5 на сто от анкетираните нефинансови предприятия прогнозират, че ще продължат настоящата си дейност, 4.5 на сто - ще преустановят временно дейността си, а 2.1 на сто - ще прекратят дейността си.

Мая Йорданова
219 0

Свързани новини

Коментари 0

Добави коментар

Добави коментар

Водещи новини