Правителството одобри Стратегия за управление на държавния дълг за периода 2021-2023 г.

  • 28 октомври 2020 15:13

  • 312
  • 0
Правителството одобри Стратегия за управление на държавния дълг за периода 2021-2023 г.
© Pixabay

Министерският съвет одобри Стратегия за управление на държавния дълг за периода 2021-2023 година. Документът е изготвен на основание Закона за държавния дълг и Закона за публичните финанси и осигурява общата рамка на дълговото управление в средносрочен план.

Стратегията очертава водещите принципи и насоки на политиката по управление на държавния дълг през следващите три години, описани са индикативните мерки и използваният инструментариум за постигане на заложените цели.

Деница Сачева разясни схемата за подпомагане на засегнатите от COVID кризата

Основната цел на политиката по управление на държавния дълг за периода е осигуряването на необходимите средства за рефинансиране на дълга в обращение, финансиране на планирания дефицит по държавния бюджет и обезпечаване законово регламентираните нива на фискалния резерв при оптимално възможна цена и приемлива степен на риск.

Novini.bg
312 0

Свързани новини

Коментари 0

Добави коментар

Добави коментар

Водещи новини