НСИ: БВП нараства с 3.7% през третото тримесечие на 2019 г.

  • 05 декември 2019 11:19

  • 221
  • 0
НСИ: БВП нараства с 3.7% през третото тримесечие на 2019 г.
© Pixabay

През третото тримесечие на 2019 г. брутният вътрешен продукт (БВП) възлиза на 31 764 млн. лв. по текущи цени. Това сочи статистика на Националния статистически институт (НСИ).

Преизчислен в евро, БВП е съответно 16 241 млн., като на човек от населението се падат 2 323 евро. Сезонно изгладените данни показват растеж от 3.7% на БВП през третото тримесечие на 2019 г. в сравнение със съответното тримесечие на предходната година и 0.8% спрямо второто тримесечие на 2019 година.

По предварителни данни произведеният брутен вътрешен продукт през третото тримесечие на 2019 г. възлиза на 31 764 млн. лв. по текущи цени. На човек от населението се падат 4 544 лв. от стойностния обем на показателя. При среден за тримесечието валутен курс от 1.758525 лв. за 1 щатски долар БВП възлиза на 18 063 млн. долара и съответно на 2 584 долара на човек от населението.

Ръстът на БВП е 3.5 на сто през второто тримесечие

Създадената от отраслите на националната икономика брутна добавена стойност през третото тримесечие на 2019 г. възлиза на 27 395 млн. лв. по текущи цени.

През третото тримесечие на 2019 г. относителният дял на аграрния сектор в добавената стойност на икономиката намалява равнището си спрямо същото тримесечие на предходната година с 0.6 процентни пункта. Индустриалният сектор увеличава относителния си дял в добавената стойност на икономиката с 0.9 процентни пункта до 27.0%. Относителният дял на добавената стойност, реализирана от дейностите в сферата на услугите, намалява до ниво от 66.9% при 67.2% през съответния период на предходната година.

За крайно потребление през третото тримесечие на 2019 г. се изразходват 68.4% от произведения БВП. Инвестициите (бруто образуване в основен капитал) формират 16.5% от произведения БВП. Външнотърговското салдо от стоки и услуги е положително.

През третото тримесечие на 2019 г. БВП нараства спрямо предходното тримесечие с 0.8% според сезонно изгладените данни. Брутната добавена стойност в икономиката нараства с 0.6%.

По предварителни данни за третото тримесечие на 2019 г. крайното потребление нараства с 0.9%, а бруто образуването в основен капитал - с 0.4% спрямо предходното тримесечие. Износът на стоки и услуги увеличава равнището си спрямо предходното тримесечие според сезонно изгладените данни с 4.3%, а вносът на стоки и услуги - с 3.9%.

Годишни изменения по сезонно изгладени данни

БВП нараства с 3.7% през третото тримесечие на 2019 г. в сравнение със същото тримесечие на предходната година според сезонно изгладените данни.

През третото тримесечие на 2019 г. спрямо същото тримесечие на предходната година брутната добавена стойност се увеличава с 3.5%. Ръстът на брутната добавена стойност се определя основно от регистрираното нарастване при: Финансови и застрахователни дейности - 6.4%, Професионални дейности и научни изследвания; административни и спомагателни дейности - 5.0%, Строителство - 4.7%, Операции с недвижими имоти - 4.2%.

По отношение на компонентите на крайното използване принос за регистрирания положителен икономически растеж имат индивидуалното крайно потребление - с ръст от 5.1%, колективното потребление - с ръст от 5.0%, и бруто образуването в основен капитал - с ръст от 1.8%. Износът на стоки и услуги нараства с 1.3%, а вносът на стоки и услуги - с 1.2%.

Радина Лазарова
221 0

Свързани новини

Коментари 0

Добави коментар

Добави коментар

Водещи новини