Актуална информация за бизнес климата в промишлеността, строителството и услугите

  • 30 май 2019 11:11

  • 265
  • 0
Актуална информация за бизнес климата в промишлеността, строителството и услугите
© Pixabay

През май 2019 г. общият показател на бизнес климата се повишава с 1.3 пункта спрямо предходния месец, което се дължи на подобрената стопанска конюнктура в строителството и търговията на дребно. Това сочи статистика на Националния статистически институт (НСИ).

Промишленост

Съставният показател „бизнес климат в промишлеността“ запазва приблизително нивото си от април. Очакванията на промишлените предприемачи както за бизнес състоянието на предприятията през следващите шест месеца, така и за дейността им през следващите три месеца остават благоприятни.

Основните фактори, ограничаващи развитието на бизнеса в сектора, продължават да бъдат несигурната икономическа среда и недостигът на работна сила, като през май се наблюдава намаление на негативното им влияние.
Относно продажните цени в промишлеността мениджърите предвиждат те да останат без промяна през следващите три месеца.

Строителство

През май съставният показател „бизнес климат в строителството“ нараства с 6.9 пункта в резултат на по-оптимистичните оценки и очаквания на строителните предприемачи за бизнес състоянието на предприятията. Мненията им относно строителната активност през последните три месеца, както и очакванията им за следващите три месеца също се подобряват. Същевременно обаче анкетата отчита увеличение на броя на клиентите със закъснения в плащането.

През последния месец се засилва негативното въздействие на фактора „недостиг на работна сила“, като 51.9% от мениджърите го посочват като основен проблем за дейността си. На второ и трето място остават затрудненията, свързани с несигурната икономическа среда и конкуренцията в бранша. По отношение на продажните цени очакванията на строителните предприемачи са за запазване на тяхното равнище през следващите три месеца.

Търговия на дребно

Съставният показател „бизнес климат в търговията на дребно“ се увеличава с 2.1 пункта, което се дължи на подобрените оценки и очаквания на търговците на дребно за бизнес състоянието на предприятията. Относно обема на продажбите и поръчките към доставчиците през следващите три месеца обаче очакванията им са по-резервирани.
Конкуренцията в бранша продължава да бъде основният фактор, затрудняващ развитието на бизнеса, следвана от несигурната икономическа среда и недостатъчното търсене.
Търговците на дребно не предвиждат промяна на продажните цени през следващите три месеца.

Услуги

През май съставният показател „бизнес климат в сектора на услугите“ се понижава с 2.2 пункта в резултат на неблагоприятните оценки на мениджърите за настоящото бизнес състояние на предприятията. По отношение на търсенето на услуги настоящата тенденция се оценява като леко намалена, докато очакванията за следващите три месеца се подобряват.

Най-сериозните проблеми за дейността на предприятията остават конкуренцията в бранша и несигурната икономическа среда, въпреки че през последния месец се отчита намаление на неблагоприятното им влияние.

Очакванията на мениджърите относно продажните цени в сектора на услугите са те да запазят своето равнище през следващите три месеца.

Радина Лазарова
265 0

Свързани новини

Коментари 0

Добави коментар

Добави коментар

Водещи новини