НСИ отчита стабилизация на стопанската конюнктура в България през февруари

28 февруари 2019 13:08

НСИ отчита стабилизация на стопанската конюнктура в България през февруари
© pixabay
196 0

През февруари стопанската конюнктура в нашата страна стабилизира на нивото от предходния месец, като се наблюдава подобрение на бизнес климата в сферата на услугите, строителството и търговията на дребно при влошаване в промишления сектор, показват резултати от последно проучване на Националния статистически институт (НСИ).

Общият показател на бизнес климата в нашата страна остана през февруари на нивото от предходния месец, след като през януари нарасна 1,9 пункта. Индексът обаче остава далеч под неговия многогодишен връх от миналия месец май, когато съответният показател достигна най-високо ниво от 2008 година. Индексът, определящ бизнес климата в промишлеността, се понижава с 2,3 пункта, компенсирайки част от добрия ръст с 4,1% в началото на годината.

Влошаването е в резултат на по-неблагоприятните оценки и очаквания на промишлените предприемачи за бизнес състоянието на техните предприятия. Анкетата на НСИ също така регистрира известно влошаване на осигуреността на промишленото производство с поръчки, което е съпроводено и с понижени очаквания на мениджърите за дейността през следващите три месеца. Основните пречки, затрудняващи развитието на този отрасъл, продължават да бъдат свързани с несигурната икономическа среда и с недостига на работна сила, посочени съответно от 35,3% и от 33,9% от анкетирани мениджъри в промишлената сфера.

По отношение на продажните цени в промишлеността, очакванията на мениджъри са за запазване на тяхното равнище без промяна през следващите три месеца.

През февруари 2019 година показателят "бизнес климат в строителството" се повишава с 1,3 пункта след негов растеж с 1,2% през януари в резултат на по-благоприятни очаквания на строителните предприемачи за бизнес състоянието на предприятията през следващите шест месеца.

През настоящия месец се отчита и увеличение на получените нови поръчки, като прогнозите на строителните мениджъри за дейността през следващите три месеца са оптимистични. И през настоящия месец несигурната икономическа среда, недостигът на работна сила и конкуренцията в бранша остават най-сериозните пречки за дейността на строителните предприятия. По отношение на продажните цени в строителството, очакванията на мениджърите в сектора са за запазване на тяхното равнище през следващите три месеца. Съставният показател "бизнес климат в търговията на дребно" пък запазва приблизително нивото си от януари, когато се понижи с 1,7 пункта, като прогнозите на търговците на дребно за развитието на техния бизнес през следващите шест месеца са по-благоприятни. В същото време очакванията им за обема на продажбите и поръчките към доставчици през следващите три месеца също остават оптимистични, отчита НСИ.

Основната пречка, затрудняваща развитието на този отрасъл, остава конкуренцията в бранша, следвана от несигурната икономическа среда и недостатъчното търсене. По отношение на продажните цени в отрасъла, търговците на дребно предвиждат известно увеличение, макар че преобладаващите мнения са за запазване на тяхното равнище през следващите три месеца. В същото време съставният показател "бизнес климат в сектора на услугите" нараства през февруари с цели 3,4 пункта след повишение с 1,2 пункта през януари в резултат на благоприятните оценки и очаквания на мениджърите за бизнес състоянието на техните предприятия. Продължават да се подобряват и прогнозите им за търсенето на услуги през следващите три месеца, което според тях ще доведе до допълнително наемане на персонал. Конкуренцията в бранша и несигурната икономическа среда остават като основни пречки, затрудняващи в най-голяма степен бизнеса в сферата на услугите, отчита НСИ.

Относно продажните цени, очакванията на мениджърите в сектора на услугите са те да останат без промяна в рамките на следващите три месеца. Като цяло проучването на НСИ продължава да отчита стабилно представяне на общия бизнес климат в страната за началото на новата година, като той продължава да се задържа трайно над неговото дългосрочно осреднено ниво. Резултатите от последното проучване на НСИ обаче изглежда в противоречие с оповестените в сряда резултати от аналогично проучване на Европейската комисия, които показаха влошаване на общото икономическо доверие в България до най-ниско ниво от май 2016-а година насам в резултат на спад в инвеститорските нагласи в промишлената сфера и в строителството при известен отскок на бизнес доверието в сектора на услугите.

Мая Йорданова
196 0

Свързани новини

Коментари 0

Добави коментар

Добави коментар

Водещи новини