Дългът на България за 2017 г. е в размер на 25 908 млн. лв., или 25.6% от БВП

22 октомври 2018 11:14

Дългът на България за 2017 г. е в размер на 25 908 млн. лв., или 25.6% от БВП
©
1793 1

Дългът на България за 2017 г. е в размер на 25 908 млн. лв., или 25.6% от БВП. По данни на Националния статистически институт през 2017 г. институционален сектор „Държавно управление” отчита бюджетен излишък от 1 145 млн. лв., или 1.1% от БВП. Това сочи статистика на Националния статистически институт (НСИ).

Излишъкът в подсектор „Централно управление” е в размер на 969 млн. лв., или 1.0% от БВП. Подсектор „Местно управление” е реализирал излишък от 239 млн. лв., а подсектор „Социалноосигурителни фондове” е реализирал дефицит от 63 млн. лева.

Статистическата информация за дейността на институционален сектор „Държавно управление”, включително за дълга, дефицита и излишъка, се изготвя по хармонизирана методология на ЕС. В изпълнение на Регламент на Съвета № 479/2009 за прилагане на Протокола за процедурата при прекомерен дефицит всяка държава членка предоставя на Евростат (ЕК) предварителни данни за дефицита/излишъка и дълга за отчетната година към 31 март на следващата година и окончателни данни към 30 септември на следващата година.

Мая Йорданова
1793 1

Свързани новини

Коментари 1

Добави коментар

2018.10.22 | 12:02

1
25 млрд. иначе казано..., колко от тях са изкрадени и са в офшорни сметки или в уж чуждестранни инвестиции...много е гнило всичко и няма никакви шансове за промяна...

Добави коментар

Водещи новини