До 15 октомври ще започне приемът по подмярка"Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти"

  • 21 септември 2021 16:30

  • 650
  • 0
До 15 октомври ще започне приемът по подмярка"Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти"
© Pixabay

До 15 октомври ще бъде открит новият прием по подмярка 4.2. "Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти" от мярка 4 "Инвестиции в материални активи" от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съобщават от Министерството на земеделието, храните и горите /МЗХГ/.

Новият прием ще бъде със срок за кандидатстване не по-кратък от четири месеца, като се очаква той да бъде до края на февруари 2022 г.

Спира се приемът на проекти по евромярката за инвестиции в преработката на селскостопански продукти

Във връзка с появили се спекулации в публичното пространство, че се спират европейски средства по програмата от ведомството изтъкват, че "това са политически провокации, които не отговарят на истината". Приемът за инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти е бил прекратен временно вчера. Това се е наложило поради необходимост от прецизиране на текстове, възникнала в хода на преговорния процес с Европейската комисия. По тази причина ще бъде актуализиран текстът, свързан с допустимостта на кандидатите и изискването за 36-месечна история на обекти за преработка на селскостопански продукти, в които е извършвана дейност по преработка. Актуализираните условия за кандидатстване по подмярката, включително всички приложими документи, ще бъдат качени за обществено обсъждане със заинтересованите страни в началото на месец октомври, допълват от МЗХГ.

Бюджетът, предвиден по процедурата, ще бъде запазен в размер на близо 390 млн. лева, се посочва в съобщението. Приемът ще бъде насочен към инвестиции за подобряване на цялостната дейност, икономическата ефективност и конкурентоспособността на предприятия от хранително-преработвателната промишленост. Чрез подмярката ще се стимулира по-добро използване на факторите за производство, въвеждане на нови продукти и подобряване на качеството и безопасността на храните и тяхната проследяемост. Временното преустановяване на приема няма да наруши правата и интересите на кандидатите, подали документи до момента, изтъкват от МЗХГ.

Мая Йорданова
650 0

Свързани новини

Коментари 0

Добави коментар

Добави коментар

Водещи новини