И тютюнопроизводителите имат право да наемат с еднодневни договори

  • 22 януари 2021 14:43

  • 367
  • 0
И тютюнопроизводителите имат право да наемат с еднодневни договори
© Pixabay

От началото на 2021 г. тютюнопроизводителите могат да използват трудови договори за краткотрайна сезонна селскостопанска работа за обработка на насажденията и прибиране на реколтата заедно с регистрираните земеделски стопани, които произвеждат плодове, зеленчуци, розов цвят и лавандула, напомнят от Изпълнителната агенция "Главна инспекция по труда".

От страна на Инспекцията по труда своевременно е била създадена възможност те също да заявяват онлайн образците на договори за краткотрайна сезонна работа през специално разработената за целта система.

Информация за регистрираните земеделски стопани и тютюнопроизводители се предоставя периодично от Министерството на земеделието, храните и горите по служебен път, поради което в общия случай не е необходимо правоимащите да предоставят данни за регистрацията си. Всеки земеделски стопанин или тютюнопроизводител, който все още няма осигурен достъп до системата, може да заяви такъв в Инспекцията по труда. Данните за вход в системата се предоставят от служителите в дирекцията "Инспекция по труда", където е землището (или по адресна регистрация, ако землищата са в различни области на страната). В този случай, с цел предотвратяване на злоупотреби от трети лица, е необходимо при заявяването да бъде представена регистрационна карта. Данните за вход в системата се предоставят еднократно и могат да бъдат използвани ежегодно.

При необходимост специално назначени по проект "Оптимизация и иновации в ИА ГИТ" помощник-инспектори могат да демонстрират функционалностите на системата.

Сред тях е и специален калкулатор, който изчислява каква сума за осигурителни вноски трябва да бъде платена предварително срещу заявения брой образци. Създаден е и калкулатор, който изчислява и генерира автоматично в квитанцията към образеца на трудов договор дължимите суми за данък и осигурителни вноски за сметка на работника, както и нетната сума, която той трябва да получи.

Субсидиите за фермерите ще се изплащат по-рано от обичайното

Повече информация за предоставянето на образци на еднодневни договори е публикувана в сайта на ИА "Главна инспекция по труда", в рубриката "За работодатели и работещи", подрубрика "Трудови договори по чл. 114а от КТ" https://www.gli.government.bg/bg/taxonomy/list/401

През 2020 г., с цел преодоляване последиците от кризата, предизвикана от коронавируса, бяха създадени два нови вида договори - за повече от един ден и за наемане на трайно безработни, които действаха до края на октомври. През годината 2045 земеделски стопани и тютюнопроизводители са заявили образци на еднодневни трудови договори общо за 296 000 човекодни, допълват от ГИТ.

Novini.bg
367 0

Свързани новини

Коментари 0

Добави коментар

Добави коментар

Водещи новини