Комплекс от мерки в сектор „Пчеларство“ са заложени в Стратегическия план за новата ОСП

08 януари 2021 15:06

Комплекс от мерки в сектор „Пчеларство“ са заложени в Стратегическия план за новата ОСП
© Pixabay
407 1

Предвижда се комплекс от мерки за гарантиране устойчиво развитие и повишаване доходите на земеделските производители в сектор „Пчеларство“, заложени в Стратегическия план за новата Обща селскостопанска политика за периода 2021-2027 г. Целта е да се постигне модернизация на стопанствата, използване на цифровизация, както и по-широкото практикуване на подвижното пчеларство. Това стана ясно по време видеоконферентно заседание на Тематична работна група (ТРГ).

Ще продължи да се подпомага обучението за повишаване знанията и уменията на пчеларите за прилагане на иновации и съвременни методи на производство. Нов момент е възможността за предоставяне на консултантски услуги за подпомагане дейността на сдружения/организации и групи на производители и на техните членове.

Обсъдено бе подпомагането за инвестиции в материални и нематериални активи за модернизиране и обновяване средствата за производство и първичен добив на пчелни продукти. Това ще доведе до повишаване на ефективността в стопанствата и подобряване достъпа им до пазара.

За първи път ще се подкрепят дейности, свързани с разработване и използване на управленски практики за адаптиране към променящите се климатични условия, както и за застраховане на продукцията срещу природни бедствия и неблагоприятни климатични явления или болести.

Предоставя се нова възможност за подобряване  капацитета  на акредитираните лаборатории за анализ на пчелните продукти, с цел подобряване на проследяемостта, тяхното качеството и безопасност.
Ще продължи да се стимулира и самоконтролът на продуктите, ще доведе до по-добро функциониране на късите вериги на доставки. За подобряване пазарната ориентация и реализацията на по-висока добавена стойност, пчеларите ще могат да се възползват от подпомагане за разработването на продукти, обхванати от публични или сертифицирани частни схеми за качество.
С цел внедряване на нови технологии в пчеларската практика, се предвижда прилагането на мярка „Сътрудничество със специализирани органи за изпълнението на изследователски програми в областта на пчеларството и пчелните продукти“.

Обсъдено бе и подпомагането за популяризиране на пчелните продукти и насърчаване на тяхното потребление.

 

Novini.bg
407 1

Свързани новини

Коментари (1)

Добави коментар
Пчелар

2021.01.08 | 18:38

115819
Това са пълни глупости, които отново са в полза само на "програмистите" ,а не на истинските пчелари! Много хора бяха подведени, че пчеларството е сигурен и голям доход и сега празни сандъци бол ( в изобилие)! Ако иска държавата наистина да помогне на бранша просто трябва да има защитена държавна изкупна цена, а не да им пращате търговци да им водят лекции и да им обясняват как новия химикал, който им препоръчват да вкарват в кошера- съответно в меда под формата на медикаменти, подхранки и т.н. бил по-добър от стария!!! Нека хората знаят, че в България изкупната цена на едро е 2.5лв./кг без значение за качеството на меда.Нищо не прочетох и за защита от не коректните "земеделци", които тровят не само пчелите, а и почвата и съответно продукцията, която изкарват!!!

Добави коментар