От 15 април животновъдите могат да кандидатстват за подпомагане по мярката за хуманно отношение към животните от ПРСР

От 15 април до 15 май 2020 г. животновъдите могат да кандидатстват за подпомагане по мярка 14 - "Хуманно отношение към животните", от ПРСР /2014-2020 г./. Съгласно заповед на изпълнителния директор на ДФ "Земеделие"-РА, заявления за подпомагане ще се приемат в областните дирекции на фонда по местонахождение на животновъдния обект, съобщиха от финансовата институция.

Стопаните следва предварително да си запазят час за подаване на документите. Часовете ще се записват в съответните областни дирекции, в които ще се подават заявленията за плащане. Промяната се прави във връзка с наложените противоепидемични мерки, свързани с разпространението на COVID-19 у нас. Запазването на часове се предприема с цел осигуряване на условия, щадящи здравето на бенефициентите, както и на тяхното удобство. По този начин ще може да се съблюдава броят бенефициенти, планиращи да подадат заявления за плащане, в конкретен ден, като се избягва тяхното струпване.

В рамките на обявения прием, земеделските стопани, поели през 2017 г. доброволни петгодишни ангажименти, могат да увеличават броя на животните, одобрени за подпомагане с първото заявление, както и да заявяват нова дейност или по мярката, без да поемат нов ангажимент. Животновъдите, които кандидатстват за първи път, през настоящия прием не поемат многогодишен ангажимент.

Ето как ще се допускат земеделските стопани до земи и животновъдни обекти

Подробните изисквания и наборът документи за плащане по мярката са разписани в Наредба нр. 4 от 8 август 2017 г. за прилагане на мярка 14 - "Хуманно отношение към животните", от ПРСР /2014-2020 г./. Допълнителна информация и образци на изискуемите документи за участие в мярката ще бъдат публикувани на интернет страницата на ДФ "Земеделие".

Стопаните предварително следва да актуализират данните за отглежданите от тях животни в Системата за идентификация и регистрация на животните на БАБХ (чл. 30, ал. 2, т. 3 от ЗПЗП). Актуализацията включва както мястото на отглеждане на животните, така и капацитета на обекта. За дребните преживни животни се изисква изрично да е посочено и тяхното предназначение.

Всички постоянни животновъдни обекти (ЖО), в които се отглеждат едри и дребни преживни животни, трябва да бъдат регистрирани по чл. 137 от Закона за ветеринарномедицинската дейност. За проверка на изискването, стопаните следва да предоставят копия на издадените удостоверения при подаване на заявленията за плащане по мярката.

За животни от вида телета/малачета е необходимо предоставяне и на съответните кантарни бележки във връзка с определянето на съответната категория за всяко животно. В случай, че не бъде предоставена кантарна бележка, животното ще се счита за теле/малаче от категория "над 220 кг".
Кандидатите, които желаят да актуализират своите данни или заявяват нови ЖО, трябва да предоставят становище, предварително издадено от БАБХ, във връзка с доказване на наличие на достатъчно осигурена свободна площ в животновъдния обект. Изискването е по образец и е част от критериите за допустимост по Мярка 14.

Коментари

Напиши коментар

Спорт

още

Водещи новини

още

Още новини

още

Земеделие

още

Анкета

Ще падне ли още цената на биткойна?

Ще падне ли още цената на биткойна?

Избрано от Интернет