Нов проект популяризира българския туризъм

  • 15 март 2017 10:59

  • 2156
  • 0
Нов проект популяризира българския туризъм
© МТ

Министерство на туризма стартира изпълнението на проект „Културно-туристически ЕДЕН дестинации в България”. ЕДЕН е мрежа на най-добрите европейски дестинации, която популяризира моделите на устойчиво развитие на туризма за целия Европейски съюз.

Проектът е одобрен за финансиране по поканата за набиране на предложения „Най-добри европейски ЕДЕН дестинации – селекция 2016“ по Програмата за конкурентоспособност на малките и средни предприятия (2014-2020г.) – COSME. Договарящ орган е Изпълнителната агенция за малки и средни предприятия към Европейската комисия. Общата стойност на проектното предложение е 46 890,00 евро (91 709,00 лв.), като средствата се осигуряват по равно между Европейската комисия и Министерството на туризма – по 23 445,00 евро (45 854,00 лв.). Продължителността на проекта е 10 месеца – до края на 2017 г.

Целта му е да се привлече вниманието и да се промотират малко познати/нововъзникващи български туристически дестинации на тема „културен туризъм”. Става въпрос за тези, които предлагат специфична форма на туризъм въз основа на техните местни материални културни активи (т.е. културно-историческо наследство или съвременната култура, като традиционните исторически или археологически паметници/обекти, промишлени обекти, музеи, театри, галерии, съвременните архитектурни обекти, модерни градски квартали, „етнически джобове“ на градове).

В изпълнение на проекта, през 2017 г. ще бъдат избрани нови малко познати пет ЕДЕН дестинации в областта на културния туризъм в България. За тази цел ще се разработи пакет документи за кандидатстване, който ще съдържа изисквания и критерии към потенциалните кандидати за избор на най-добри малко познати ЕДЕН дестинации в страната за културен туризъм, наръчник за попълване на пакета с документи, формуляр за кандидатстване и други необходими документи за участие в конкурса.
Допълнителна информация за процедурата ще бъде публикувана в периода април -май 2017 г. на интернет страницата на Министерство на туризма и на интернет страницата на ЕДЕН мрежата в България - https://.edenbulgaria.eu/.

След оценка на подадените предложения ще се определят петте нови ЕДЕН дестинации в областта на културния туризъм – един победител и четири дестинации подгласници. На петте избрани дестинации ще бъде извършено професионално фото заснемане и те ще бъдат промотирани в специално изготвени брошури.

В края на 2017 г. ще се проведе и официална церемония по награждаване на избраните дестинации. Те ще бъдат включени в националната ЕДЕН мрежа в България и ще станат част от европейската мрежа. Допълнителна информация за инициативата ЕДЕН може да бъде открита на интернет страницата на мрежата в България - https://.edenbulgaria.eu/, както и на интернет страницата на ГД „Вътрешен пазар, промишленост и предприемачество“ на ЕК - https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/eden/about_bg.

Борислава Бибиновска
2156 0

Свързани новини

Коментари 0

Добави коментар

Добави коментар

Водещи новини