През декември 2020 г. общият показател на бизнес климата намалява с 1.7 пункта в сравнение с предходния месец

30 декември 2020 12:30

През декември 2020 г. общият показател на бизнес климата намалява с 1.7 пункта в сравнение с предходния месец
© Pixabay
263 0

През декември 2020 г. общият показател на бизнес климата намалява с 1.7 пункта в сравнение с предходния месец. Това сочи статистика на Националния статистически институт (НСИ). Понижение на показателя се наблюдава в търговията на дребно и в сектора на услугите, в строителството запазва нивото си от ноември, а в промишлеността е регистрирано увеличение.

Промишленост

Съставният показател „бизнес климат в промишлеността“ нараства с 2.6 пункта в резултат на благоприятните оценки и очаквания на промишлените предприемачи за бизнес състоянието на предприятията. Според тях през последния месец има известно увеличение на осигуреността на производството с поръчки, което обаче не е съпроводено с повишени очаквания за производствената активност през следващите три месеца. Несигурната икономическа среда, факторът „други“, недостатъчното търсене от страната и недостатъчното търсене от чужбина продължават да са основните пречки за развитието на бизнеса, като спрямо миналия месец нараства негативното влияние на втория фактор. По отношение на продажните цени в промишлеността очакванията на мениджърите са за запазване на тяхното равнище през следващите три месеца.

Отчитат 0,1% месечна инфлация

Строителство

През декември съставният показател „бизнес климат в строителството“ запазва нивото си от ноември. Относно настоящата строителна активност анкетата регистрира известно намаление в сравнение с предходния месец, като и прогнозите за следващите три месеца остават резервирани. Най-сериозните затруднения за дейността на предприятията остават свързани с несигурната икономическа среда, недостига на работна сила и фактора „други“. Преобладаващата част от мениджърите предвиждат продажните цени в строителството да останат без промяна през следващите три месеца.
Търговия на дребно

Съставният показател „бизнес климат в търговията на дребно“ намалява с 5.8 пункта в резултат на неблагоприятните оценки и очаквания на търговците на дребно за бизнес състоянието на предприятията. Прогнозите им за обема на продажбите и поръчките към доставчиците през следващите три месеца са също по-резервирани. Факторът, ограничаващ в най-голяма степен развитието на бизнеса, продължава да бъде несигурната икономическа среда, следван от недостатъчното търсене и конкуренцията в бранша. По отношение на продажните цени очакванията на търговците са за запазване на тяхното равнище през следващите три месеца.

53 на сто от организациите в дейностите "Култура, спорт и развлечения, ремонт на домакински вещи" отчитат намалени приходи

Услуги

През декември съставният показател „бизнес климат в сектора на услугите“ спада със 7.8 пункта, което се дължи на по-песимистичните оценки и очаквания на мениджърите за бизнес състоянието на предприятията. Негативни са и мненията им за настоящото и очакваното търсене на услуги. Основните проблеми за дейността остават свързани с несигурната икономическа среда, недостатъчното търсене, фактора „други“ и конкуренцията в бранша, макар през последния месец да се отчита намаление на неблагоприятното въздействие на последния фактор. По-голяма част от мениджърите предвиждат продажните цени в сектора да останат без промяна през следващите три месеца.

Novini.bg
263 0

Свързани новини

Коментари 0

Добави коментар

Добави коментар

Водещи новини