Банките масово не признават нотариално заверени пълномощни

Повечето банки у нас не приемат нотариално заверени пълномощни и отказват да извършват финансови операции чрез оправомощените лица, показва проверка на в. "Сега. Банките признават единствено пълномощни, съставени по техен образец и подписани пред техен служител едновременно от титуляря и упълномощеното лице. Някои изискват и периодично подновяване на пълномощни, дори срокът им да не е изтекъл. Така частните финансови институции на практика не признават нотариусите и тяхната функция, възложена им със закон от държавата да удостоверяват истинността на документи, подписи и да прехвърлят имущества.

В боравенето с пълномощни банките са наложили разнородни собствени правила, което обърква граждани и фирми в и без това сложното общуване с тях. В общите условия на някои от финансовите институции, като например Райфайзенбанк, е записано, че приемат подписа на титуляря да бъде заверен от нотариус само "по изключение", без да е ясно какво точно се има предвид. Други, като Пощенска банка, са по-благосклонни - признават пълномощно с нотариална заверка, но само ако тя е направена през последните 12 месеца. Има трезори като ОББ, които изискват клиентът предварително и писмено да ги извести, че от негово име ще се яви пълномощник и ако не го направи, отказват да го обслужат. Единични са трезорите като ДСК, които не поставят по-специални изисквания от това, което е допустимо по закон.

Заради това поведение на банките най-големи проблеми срещат роднините на тежко болни, които не са в състояние лично да потвърждават периодично желанието си някой друг да ги представлява. Обикновено става въпрос за възрастни хора, чиито единствени авоари често са банкови карти, по които получават пенсията си. Картата обаче на всеки две години трябва да се подновява и когато дойде този момент, роднините удрят на камък - банката категорично отказва да им предаде новата пластика и настоява да я връчи лично на титуляря.

Такъв е случаят с А.С., издала преди три години пълномощно на дъщеря си да я представлява пред Райфайзенбанк и от нейно име да извършва надлежно описани финансови операции. Междувременно здравословното състояние на възрастната жена се влошава, тя изпада в деменция и вече не е в състояние да потвърди пред банката пълномощното. Повече от два месеца дъщеря й се опитва да получи подновената банкова карта, на която пристига пенсията. От "Райфайзен" не гледат на случая като "изключение" и не признават безсрочното нотариално заверено пълномощно. Банковите служители отказват както да предадат новата банкова карта на упълномощената дъщеря, така и тя да тегли пари от нея на каса. И отсичат, че щом титулярят на сметката е в състояние да не може да изрази волята си, роднините й е добре да предприемат действия по назначаване на настойник или попечител по реда на закона за лицата и семействата. А това означава достъпът до пенсията от 200 лв. да се отдалечи най-малко с още година - времето, през което трябва да се водят съдебни дела за попечителство, без да се броят разходите за това. В отговор на възражението на роднините Райфайзенбанк посочва, че тези строги вътрешни правила всъщност целят "опазване на законните интереси на клиента".

С отказа на банките да предоставят подновени банкови карти се сблъскват и много българи, които учат и работят в чужбина. Масово трезорите отказват на упълномощените им родители или други роднини у нас да получат банковите им карти, когато валидността на старите е изтекла. Аргументът е, че в закон пишело, че банкова карта и ПИН кодът за нея се предават лично на титуляря. В същото време обаче има банки, които не правят проблем, стига в пълномощното изрично да е записано, че лицето е упълномощено да получи банковата карта и ПИН кода.

"Недопустимо е банките да не признават нотариално заверени пълномощни. Не е редно заради това, че някой може да злоупотреби, да се ограничава гражданският оборот", коментираха нотариуси. От Нотариалната камара припомнят, че от средата на 2016 г. всички банки имат достъп до информационната система "Единство", където всеки нотариус е задължен още същия ден да публикува пълния текст на заверените от него пълномощни. Така всяка банка, вместо да звъни на отделните нотариуси, може да провери достоверността на представените пред нея формуляри и подписи. И при липса на вписване или разминаване в данните да откаже да обслужи пълномощника. "Така че ние защитата на пълномощника сме я дали и с включването на банковите пълномощни в този регистър отговорихме на желанието на банките за по-голяма сигурност на клиентите", напомнят нотариусите.

Някои банки събират такси от клиентите си за проверка на представеното пълномощно в регистър "Единство". Самият достъп на банките до регистъра на Нотариалната камара също е платен, но едва ли това може да е причината те да се отказват да работят с пълномощни, заверени от нотариус.

Според нотариусите е незаконно банковите служители да ограничават срока на действие на пълномощните, искайки те да се подновяват всяка година. Така трезорите на практика не признават безсрочните пълномощни. "Само този, който дава пълномощно, може да каже за какъв срок го дава", е мнението на нотариуси.

Адвокати, които работят по банкови дела, също реагираха остро на поведението на банките и смятат, че те нямат основание да не приемат нотариална заверка, още повече ако намират потвърждение за нея в регистъра на Нотариалната камара. "Та нали това е целта на нотариалната заверка - да гарантира, че действително упълномощителят е лицето, което е вписано. Ако банките искат титулярят и оправомощеното лице да подпишат пълномощно единствено пред тях, какъв е смисълът тогава от нотариалната заверка", коментира адвокат Веска Волева, която има голям опит в съдебните дела срещу банки.

Според адвокат Десислава Филипова непризнаването на пълномощно е противозаконно, защото именно законът е дал правомощията и отговорностите на нотариусите да извършват заверки. Те са възмутени и от това, че банка си е позволила да препоръча на близките на свой клиент да станат негови попечители, тъй като той не е в състояние да потвърди пълномощното за разпореждане с издадената карта. "Не е работа на банката да преценява дали трябва попечителство. Това е сложна процедура, при която лицето първо се поставя под запрещение, а в ГПК има специална съдебна процедура със заседания, свидетели, медицински експертизи, явяване на прокурори, а може да има и втора инстанция. Минават години. Чак тогава общината може да назначи попечител или настойник. А през цялото това време средствата на хората са блокирани и банката борави с тях", посочи адвокат Волева.

През последните години банките станаха много рестриктивни по отношение на пълномощните, като очакванията са изискванията да се затягат още повече, коментираха експерти. Причината е в завишените изисквания по мерките срещу прането на пари. Затова при фирмите, където управителят е упълномощил даден служител, банките искат подновяване на пълномощното през определен период от време. Чести проверки се правят и заради фирмите бушони в схемите за източване на ДДС, които обикновено се водят на малоимотни граждани, но се представляват от трето лице. Правните отдели на банките са най-натоварените заради непрекъснатите проверки на преводи и документи да не би да са свързани с пране на пари.  Вероятно по тази причина от известно време е изключително трудно чужденец да си открие сметка в българска банка. Експерти обаче недоумяват защо подобни рестрикции се прилагат и в случаи, когато майка дава пълномощно на дъщеря си, защото е болна, или синът оправомощава баща си, защото учи в чужбина например. 

Коментари

 1. 2019.05.20 | 09:37

  Както се казва, не питай старило, а патило. Явно доста дела са загубили банките, за да минат на този вариант.

 2. 2019.05.20 | 09:23

  Едно умногнещо да направят. Държавата не гарантира по никакъв начин стойността на един такъв документ. Много лесно се подправят, а нотариусите не заверяват съдържание, а само подписи. И като се обадят от банката да питат нотариуса има ли такова пълномощно - ще се окаже, че има, но няма да стане ясно, че е било за разпореждане с МПС, а е подвавено на генерално.
  След една такава измама - единственото което държавата ти гарантира е едно измислено досъдебно срещу неизвестен извършител и нищо повече.

  1. 2019.05.20 | 09:29

   И-д-и-о-т. Прочети, написано е какво гарантират нотариусите. Поне да си беше направил труда, преди да се изложиш.

 3. 2019.05.20 | 09:01

  Банките са пълни със същите моше-ници като нотариусите. Това е бандитска посткомунистическа държава.

 4. 2019.05.20 | 08:53

  Имат право, в държавата на измамниците и измамите с какво ли не, само нещо, което е направено пред теб може да смяташ за относително малък риск!

 5. 2019.05.20 | 08:40

  Това е заради авторитета на наториусите.

 6. 2019.05.20 | 08:30

  Във В.Търново перфектно изработено пълномощно не е признавано в различно време от:
  - НАП, при искане за справка за размера на дължим данък към друга община. Мотив: "включени са много права" ??!
  - банка ДСК - "трябва да бъде заверено от наш служител, с наш печат"
  - банка ЦКБ - "трябва да е от последните 2 години"
  - НЗОК - трябва да е конкретно за целта на посещение
  Друго пълномощно не е признато от МВР КАТ В.Търново със същия аргумент, че пълномощното трябва да е конкретно за целта на посещение

 7. 2019.05.20 | 07:17

  Поздравявам ги банките! Явно са осъзнали какви мошеници са българите и как почти всички нотариуси са същите,да не е и по големи мошеници и масово участват в схеми с фалшиви пълномощни,а вие като пишете за някакви единични случаи на неудобство,знаете ли за хилядите случаи на изгорели с помощта фалшиви,но нотариално заверени пълномощни?!? Ясно ли ви е,че огромен брой схеми са възможни единствено с помощта на нотариус? Така че да не ревът тея,че някой ги заобикаля и че не ги уважават. В техните среди е пълно с червеи и банките са се усетили и не им се връзват,щото после хората от банките си търсят парите,не от нотариусите!

  1. 2019.05.20 | 08:15

   вЕрно ли? Понеже има подкупни държавни служители - нотариуси, да го духат хората?Ти си нобелов лауреат в мозъчното донорство. Практически винаги в тези схеми има включен и човек на банката. Но не може да им се разваля реномето, нали? Трябва просто съда да им дръпне килимчето и да ги върне на земята - има закони и те важат и за банките.

  2. 2019.05.20 | 07:21

   А НЕРАБОТЕШИТЕ ИНСТИТУЦИИ. НЯМА СЪД и ПРАВОСЪДИЕ ,ВЕЧЕ 30 години.

 8. 2019.05.20 | 07:44

  Банките са се разпищолили яко. Някой трябва да им натегне гайките.
  Не може заради това, че не искат да си свършат работата, за която всеки спестител им плаща, да му създават затруднения и невъзможност да си ползва парите.
  Проверки трябва да има и да са сериозни, защото е пълно с мошеници, но да не се ограничават правата на добросъвестните им клиенти.

 9. 2019.05.20 | 06:57

  В СИК-@джийската ни обрулена държавица е така!
  Гласувайте за Сашо Нереза и сега !
  Ана Тема!

 1. 1

Напиши коментар

Спорт

още

Водещи новини

още

Още новини

още

Най-четени

Най-коментирани

Финанси

още

Анкета

Каква заплата получавате?

Каква заплата получавате?

Избрано от Интернет

Вашите лични данни

Ние събираме и обработваме Вашите лични данни.

За осигуряване на правата ви по GDPR, молим за Вашето съгласие.

Ще използваме данните за осигуряване на по-доброто Ви преживяване на нашите сайтове.

Ако натиснете бутона Приемам всички, ще дадете съгласието си на нас и на всички трети страни, описани детайлно в Политиката за поверителност и Политиката за бисквитките.

Защо е необходимо моето съгласие?

НАСТРОЙКИ ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ

 • Нормално функциониране на сайтовете
  Не е зададено

  Тези данни са стриктно необходими за нормалната работа на сайтовете и мобилните ни апликации. Чрез тях можем да удостоверим самоличността Ви като логнат потребители, да Ви покажем по-добре съдържанието, да заредим сайта по-бързо, да защитаваме сайтовете и Вас от посегателства.

  Такива данни например са данните от сесията Ви – информация дали сте логнат, кеширано съдържание и други.

  Тук попадат и данните, свързани с идентифицирането Ви във връзка с регистрация за използване на наша услуга.

 • За изпълнение на нашите услуги
  Не е зададено

  Някои от услугите ни, като електронната търговия, изискват да споделите с нас лични данни. Използваме ги за да можем да изпълним договора си с Вас, за продажба и доставка на предлаганите от нас стоки.

  Други предлагани от нас услуги са възможностите да добавяте новина, коментари, снимки или видеа. Използваме личните Ви данни, която ни дава възможност да Ви идентифицираме и при необходимост – да модерираме добавеното от Вас съдържание.

 • За измерване
  Не е зададено

  Събираме информация за Вашето използване на съдържанието и я комбинираме с предишно събрана, за да измерим, разберем и отчетем Вашето използване на услугите ни.

  Тази цел не включва персонализиране и профилиране.

 • За подбор, доставка и отчитане на реклами
  Не е зададено

  Събираме информация и я комбинираме с предишно налична, за да подберем и Ви доставим релевантна реклама и за да можем да измерим доставката и ефективността й. Това може да включва предварително събрана информация за Вашите предишни интереси към подбрани реклами, обработка на данни за поведението Ви, когато рекламата Ви е била показана, колко често Ви се показват дадени реклами, къде и кога са Ви били показани, дали сте предприели действие свързано с рекламата, включително клик на рекламата и направена покупка.

  Тази цел не включва персонализиране и профилиране.

 • За подбор, доставка и отчитане на съдържание
  Не е зададено

  Събираме информация и я комбинираме с предишно събрана, за да подберем и Ви доставим релевантно съдържание и да измерим доставката и ефективността му. Това може да включва предварително събрана информация за Вашите интереси към съдържанието, обработка на данни за показаното Ви съдържание, колко често или за колко време е било показано, дали сте предприели действие, свързано със съдържанието, включително клик на съдържанието.

  Тази цел не включва персонализиране и профилиране.

 • За персонализация и профилиране
  Не е зададено

  Събираме и обработваме информация за използването на услугите ни за последващо сервиране на персонализирана реклама и/или съдържание в друг контекст, напр. други сайтове и мобилни апликации, след време.

  Типично, съдържанието и поведението Ви на сайта/мобилната апликации се използва за създаване на заключения за Вашите интереси, чрез които се управлява бъдещият избор на сервирани реклами и/или съдържание.

 • По възложение и за проекти на трети страни
  Не е зададено

  При конкретни проекти по възложение на трети страни събираме Ваши лични данни, които им споделяме за осъществяване целите на проектите им. Детайлна информация за целите може да намерите в Общите условия на всеки конкретен проект, който ще Ви бъдат предоставени за получаване на Вашето съгласие.

  Понякога използваме личните ви данни, за да Ви информираме за игри и промоционални оферти на Спортал и/или на трети страни – Партньори на Спортал.

  За изпълнение на тази цел, събираме Ваши лични данни, за да Ви информираме за наши или на трети страни, наши партньори, инициативи, промоции, игри, оферти и други.

  За всички описани по-горе цели можем да използваме инструменти на трети страни.

 • За Директен маркетинг
  Не е зададено

  За да Ви изпращаме винаги актуална и полезна информация за нашите инициативи, събираме данни като адрес на електронна поща или друг начин за контакт с Вас – Viber, Skype, Messenger профил или такъв в друга комуникационна платформа.