България ще получи 11 млрд. евро от ЕС

  • 06 юли 2022 13:11

  • 2003
  • 20
България ще получи 11 млрд. евро от ЕС
© Булфото (архив)

Днес Европейската комисия прие споразумение за партньорство с България на стойност 11 млрд. евро - в него се определя инвестиционната стратегия на страната в областта на политиката на сближаване за периода 2021-2027 г.

Фондовете по линия на политиката на сближаване ще насърчават икономическото, социалното и териториалното сближаване в българските региони и ще спомогнат за изпълнението на основните приоритети на ЕС, като например екологичния и цифровия преход. С тези средства ще бъдат подпомагани и области на политиката, в които България има потенциал да отбележи напредък и да намали регионалните различия в рамките на страната.

Споразумението за партньорство обхваща Европейския фонд за регионално развитие — ЕФРР, Европейския социален фонд плюс — ЕСФ+, Кохезионния фонд, Фонда за справедлив преход — ФСП, и Европейския фонд за морско дело, рибарство и аквакултури (ЕФМДРА). 

Екологичният преход и намаляване на енергийната зависимост

2,4 млрд. евро от ЕФРР и Кохезионния фонд ще помогнат на България да постигне целите си в областта на климата.

По-конкретно, 600 млн. евро ще помогнат за увеличаването на дела на възобновяемите енергийни източници на 27% от общото потребление на енергия, както и за намаляването на потреблението на енергия и емисиите на парникови газове в обществените сгради. Финансирането от ЕФРР ще се използва и за рециклиране на 70% от всички отпадъци от опаковки.

Освен това инвестициите също така ще бъдат насочени към намаляването с повече от една трета (най-малко 35%) на дела на населението, живеещо в риск от природни бедствия, като наводнения или горски пожари.

ФСП ще предостави 1,3 млрд. евро, за да се гарантира социално и икономически устойчив преход. Фондът ще подобри капацитета на засегнатите територии за по-добро използване на енергията от възобновяеми източници.

Настигане на ЕС и подкрепа за най-уязвимите региони

Средствата също така ще помогнат на България да подобри основната си инфраструктура, особено в регионите, в които инвестициите в инфраструктурата са недостатъчни или липсват. Почти половината от общото финансиране по линия на политиката на сближаване (4,2 млрд. евро) ще бъде инвестирано в северозападния, северния централен и североизточния райони, включително под формата на съфинансиране за изграждането на тунела "Шипка" — първият тунел, който ще минава през Стара планина.

ЕК потвърди: България е засегната от намалението на парите, отпускани по Плана за възстановяване

Очаква се също така подкрепата на ЕС за благоприятната бизнес среда да увеличи дела на иновативните малки и средни предприятия от 27,2% през 2016 г. на 32% през 2026 г. — те ще създадат работни места и ще допринесат за развитието на българската икономика.

Работни места на бъдещето: по-социално приобщаващ и съобразен с цифровите технологии пазар на труда

България ще инвестира 2,6 млрд. евро от ЕСФ+ с цел подобряване на достъпа до заетост, повишаване на уменията, за да могат хората успешно да се ориентират в двойния екологичен и цифров преход, както и гарантиране на равен достъп до качествено и приобщаващо образование и обучение. Това включва 315 млн. евро за подкрепа на младежката заетост и 630 млн. евро за мерки за социално приобщаване, от които 136 млн. евро са предвидени за борба с детската бедност. 221 млн. евро ще бъдат насочени към социално-икономическата интеграция на маргинализираните общности, например ромите.   

Първата обявена процедура по Плана за възстановяване и устойчивост е на стойност 260 млн. лв.

Благодарение на финансирането от ЕС ранното отпадане от училище се очаква да намалее от 12,8% на 7% до 2030 г. Очаква се участието на възрастните в учебни дейности да нарасне от 24,6% на 35,4%, докато заетостта се очаква да се увеличи от 73% на 79%. Населението, изложено на риск от бедност и социално изключване, се очаква да намалее с 0,8 млн. души (от 2,3 на 1,5 млн. души).

И накрая, България се стреми да надхвърли целта, заложена на срещата на върха в Порто, по отношение на равнището на заетост, а броят на хората, изложени на риск от бедност и социално изключване в страната, следва да намалее с почти 800 000.

Устойчиво рибарство и устойчиви аквакултури

ЕФМДРА ще инвестира около 84,9 млн. евро в по-устойчиво рибарство и възстановяване и опазване на водните биологични ресурси в Черно море. Подкрепа ще бъде предоставена и за развитието на устойчив сектор на аквакултурите и преработвателен сектор, включително на местните общности, занимаващи се с рибарство и аквакултури, както и за прилагането на международното управление на океаните. Всички действия, които получават подкрепа, ще допринесат за целите на общата политика в областта на рибарството, както и за ключовите приоритети на политиката на ЕС, очертани в Европейския зелен пакт, стратегията "От фермата до трапезата" и стратегията за биологичното разнообразие.

Владимир Василев
2003 20

Коментари 20

Добави коментар
30години едно и също....

2022.07.06 | 18:17

19
и същите комуняги ще ги прилапат
Семержиеви негови приятели

2022.07.08 | 23:02

20
У нас живее бивш полицай, който твърдеше, че е работил в ДАНС, живее без регистрация, а като дойде на власт Петков стана депутат - електоратът му е циганин в боклука и наркодилъри, но сега има имунитет и може прави каквото иска. На мястото на Петков влезе Василев - същото дупе, само в профил. България ще се удави в криминал и наркотици с такива независими народни депутати. Само пълното преизбиране ще спаси държавата.
Грешка

2022.07.06 | 16:41

18
България "МОЖЕ" да получи 11млрд евро евентуално...

2022.07.06 | 15:37

17
Ще падне крадене на милиони ПАК !

2022.07.06 | 15:19

16
Нови помощи, но не безвъзмездни.
Mina

2022.07.06 | 14:14

5
Има ли още някой,който да вярва на тези малоумни лъжци
До 6

2022.07.06 | 14:50

15
Ти също можеш да се гръмнеш

2022.07.06 | 14:20

6
Минке, трол прост. Що не се гръмнеш?

2022.07.06 | 14:10

3
Ще, но преди това трябва да се откаже в полза на ЕК от съдебната система, паричната система, да чипира всички, да изпедарасти населението, да изчегъртате историята и индивидуалните права. После дават 11 милирда на избрани от тях джендъри, а те ще ги вземат.

2022.07.06 | 14:45

14
като Асен Василев

2022.07.06 | 14:21

8
От те6е по-голям педераст как се "изпедерастява"?
Въйй

2022.07.06 | 14:37

13
Но те няма да отидат за народа нали ???
Това е доказателства

2022.07.06 | 14:36

12
Продажници във властата?

2022.07.06 | 14:33

10
От които 10 милиарда за правителството и сивия сектор да си купят вили и коли и наркотици и проститутки, а 1 милиард може и да похарчат за страната и хората ама не се знае, може и да не може
Не, на този пари купуват гласове....

2022.07.06 | 14:33

11
У нас живее бивш полицай, който твърдеше, че е работил в ДАНС, живее без регистрация, а като дойде на власт Петков стана депутат - електоратът му е циганин в боклука и наркодилъри, но сега има имунитет и може прави каквото иска. На мястото на Петков влезе Василев - същото дупе, само в профил. България ще се удави в криминал и наркотици с такива независими народни депутати. Само пълното преизбиране ще спаси държавата.
Това пари

2022.07.06 | 14:33

9
За коалиция на Василиев-Петков.

Добави коментар

Водещи новини