Хуауей предлага нови възможности на студентите от Русенския университет

  • 18 ноември 2022 07:01

  • 2129
  • 12
Хуауей предлага нови възможности на студентите от Русенския университет
©

Хуауей Технолоджис България работи в успешно партньорство с Русенския университет, като осигурява достъп на студентите до стажантските си програми. Ректорът на висшето учебно заведение академик Христо Белоев отчете и приноса, който възпитаниците на университета дават за още по-авангардното развитие на компанията.

"Нашите студенти са много добре подготвени за работа в реалната практика чрез намиране на оригинални и иновативни решения на технологични казуси. Имаме безброй примери за успешна реализация на наши випускници в известни компании от областта на високите технологии и много други сектори на икономиката. Постигнали сме това чрез целенасочена дългосрочна политика за интензивна работа с бизнеса, за утвърждаване на ролята и влиянието на университета в развитието на регионалната екосистема. Сътрудничеството на университета с компании от ранга на Хуауей не само помага за кариерното развитие на нашите випускници, то е насъщна потребност за дигиталните поколения и е без алтернатива", категоричен е той.

Huawei с важен принос за реализацията на специалисти по информационни и комуникационни технологии в България

Академик Белоев предостави и допълнителна информация за възможностите, които Русенският университет предлага на студентите си.

- Академик Белоев, през последните няколко години неъсмнено се засили процесът на дигитализация. Как виждате ролята на студентите в бъдещия дигитален свят? 

- Днешните студенти са утрешните двигатели на дигиталния свят. За разлика от студентите отпреди само 10 години, настоящото поколение студенти с право може да бъде наречено дигитално. Тези млади хора, както и по-малките им братя и сестри, не могат да си представят своето ежедневие без дигиталните технологии и интернет. Те живеят дигитално и дишат дигитален въздух и биха се чувствали непълноценни, ако това им бъде отнето дори за минута. Университетът е мястото, където жизненоважните интереси и потребности на младите хора от дигиталното поколение трябва да бъдат удовлетворени и канализирани. Именно затова в Русенския университет се стремим винаги да сме Номер 1 в оборудването на нашите аудитории, в доставката на най-съвременния хардуер и софтуер, в приложението на най-иновативните образователни технологии. Свидетелство за това е наскоро откритата в университета напълно преоборудвана и осъвременена зала на Центъра за докторанти, която сме нарекли „Образователно пространство на бъдещето“. Тя илюстрира по най-добрия начин възможностите за дигитална трансформация на образованието и предлага условия за обучение по виртуална и добавена реалност и изкуствен интелект. Русенският университет често се дава за пример и еталон в приложението на иновационни образователни технологии. Може да се твърди, че от нас е тръгнала идеята за Виртуален университет в България, а виртуалната ни библиотека е с отворен достъп и има повече от 600 000 посещения на страницата си на английски език. Съвсем наскоро се проведе заключителната конференция по проекта HiEdTech, в който обучихме преподавателския състав от над 300 университета в Централна Азия по иновационни образователни технологии, а в момента обучаваме педагогически специалисти по Национална програма на МОН на същата тематика. Ако се върна отново на въпроса, който ми зададохте, за ролята на студентите в дигиталния свят, бих казал, че в Русенския университет сме създали дигитална общност на преподаватели и студенти, в която преподавателите имат повече работа, защото винаги трябва да са на нивото на интереси на своите дигитални студенти. Тоест, в университета е налице дигитална синергия – студентите мотивират преподавателите за иновационен растеж, а преподавателите мотивират студентите за иновационни постижения. Мисля, че по този начин сме намерили пресечната точка на общата ни посока към едно удовлетворяващо и стимулиращо дигитално бъдеще на различните поколения.

- С всяка изминала година технологиите се развиват все повече и повече. Наскоро сключихте споразумение за сътрудничество с Хуауей Технолоджис България. Партньорствата с големи технологични компании, като Хуауей, помагат ли на учебните заведения да са в крак с времето?

- Ние наистина сме много удовлетворени от формализирането на сътрудничеството с Хуауей Технолоджис чрез подписването на рамков договор. За нас това е огромна привилегия, тъй като нашите студенти ще имат достъп до стажантски програми в една компания с върхови постижения и световна репутация. Мислим, че и ние ще имаме принос към още по-авангардното развитие на компанията, тъй като нашите студенти са много добре подготвени за работа в реалната практика чрез намиране на оригинални и иновативни решения на технологични казуси. Имаме безброй примери за успешна реализация на наши випускници в известни компании от областта на високите технологии и много други сектори на икономиката. Постигнали сме това чрез целенасочена дългосрочна политика за интензивна работа с бизнеса, за утвърждаване на ролята и влиянието на университета в развитието на регионалната екосистема. Сътрудничеството на университета с компании от ранга на Хуауей не само помага за кариерното развитие на нашите випускници, то е насъщна потребност за дигиталните поколения и е без алтернатива. Университетът развива знания и умения, но превръщането им в компетентности не може да стане без досег с реалната практика. Именно затова Русенският университет чрез своя Кариерен център и чрез проектите, които изпълнява, следва пулса на времето и поддържа живи и действени партньорствата си с индустриални и софтуерни компании, с институциите на местната и държавната власт, както и с културните институции. Тази широка партньорска мрежа утвърждава позициите на университета в национален и международен план, но в същото време тласка напред развитието на икономиката и обществения живот. 

- Какви възможности предлага Вашият университет за развитие на ИТ специалисти и успявате ли да осъществите връзката между бизнеса и университета?

- Русенският университет предлага много възможности за изграждането на ИТ специалисти. Най-целенасочено това се прави в специалностите Компютърни системи и технологии, Компютърни науки, Софтуерно инженерство и Интернет и мобилни комуникации, където постъпват кандидат-студенти с най-висок бал. Не трябва да се забравя, обаче, че много други специалности в университета се фокусират върху развитието на дигитални умения, напр. в областта на дизайна, мениджмънта, аграрните, машиностроителните и транспортните технологии. Днес обучени ИТ специалисти се търсят не само в ИТ сектора, а навсякъде и ролята на университета е да отговори на обществените потребности и на нуждите на европейския и световния пазар на труда. Именно затова Русенският университет непрекъснато „си сверява часовника“ с обществените потребности и е готов да откликне с нови специалности, които разкрива заедно със своите партньори от бизнеса. Във всички органи за колективно управление на университета са включени представители на реалната практика. Подобна е ситуацията и в държавните изпитни комисии за дипломни защити, където се защитават дипломни работи по теми, зададени от бизнеса. Ние отдавна сме разбрали, че „университетът вече не е фабрика за знания“, а отворено пространство без стени, даващо простор на предприемчивостта и иновациите. Това са характеристиките на университетите от четвърто поколение, а ние претендираме да сме такъв университет.

Кой е акад. Христо Белоев? 

15.08.1958 г. - роден в гр. Павликени, женен, с две деца; 

1977г. - завършва „Техникум по механизация на селското стопанство" в гр.  Павликени, специалност „Селскостопанска техника", с пълно отличие и   първенец на випуска; 

1984 г. - завършва Русенски университет „Ангел Кънчев", специалност "Селскостопанска техника", първенец на випуска; 

1990 г. - приет за асистент в катедра „Земеделска техника" към Русенски  университет „Ангел Кънчев"- Русе; 

1997 г. - защитава докторска дисертация; 

2002 г. - избран за доцент; 

2000 г. - избран за зам.-ръководител катедра „Земеделска техника"; 2003 г. - избран за декан на Аграрно-индустриалния факултет; 

2007 г. - избран за ректор на Русенския университет; 

2008 г. - защитава дисертация за научна степен "доктор на техническите науки"; 2009 г. - избран за професор; 

2010 г. - избран за вицепрезидент на Конференцията на ректорите на   университетите от дунавските страни /Danube Rectors’ Conference/; 2011 г. - избран за президент на Конференцията на ректорите на  

 университетите от дунавските страни / Danube Rectors’ Conference/;  2014 г. - избран за член кореспондент на Българска академия на науките; 2015 г. - избран за председател на Общински съвет - Русе; 

2016 г. - избран за председател на Общото събрание на Русенския  университет; 

2018 г. - избран за ректор на Русенския университет; 

2021 г. - избран за академик на Българска академия на науките. 

УЧАСТИЕ В ОРГАНИЗАЦИИ, СЪВЕТИ, СЪЮЗИ: 

• Председател на Общинския съвет на гр. Русе и общински съветник – мандат  2015-2019 г.;  

• Общински съветник в Община Русе – мандат 2007-2011, мандат 2011-2015,  мандат 2019-2023, Председател на комисията по образование и иновации; • Избран за Народен представител в 42 -то Народно събрание; • Председател на Общото събрание на Русенския университет „Ангел Кънчев“– мандат 2016-2018 г. 

• Ректор на Русенския университет „Ангел Кънчев“ – мандат 2007 – 2011 г.; мандат 2011 – 2015 г.; мандат 2018 – 2019 г. и мандат 2019 – 2023 г. и  Председател на Академичния съвет на Русенския университет;

• Председател на Съюза на учените – Русе /от април 2012 г. и в момента/; • Президент на DONAUE RECTORS CONFERENCE за 2011 година и  Вицепрезидент за 2010 и 2012 година; 

• Зам. – председател на Съвета на Ректорите в Р. България /2012 – 2014 г.,  2014 – 2016 г. и 2020 – 2022 г./; 

• Международен член – академик на Националната академия за аграрни науки,  Украйна, от октомври 2020 г.; 

• Почетен член на Селскостопанската академия на науките на Словакия, от  2014 г.; 

• Почетен член на Международна асоциация „Аграрен университетски  комплекс“, Волгоград, Русия, 2012 г.; 

• Член на Управителния съвет на Вишеградската асоциация на университетите и съучредител на асоциацията /от ноември 2011 г. и в  момента/; 

• Член на Управителния съвет на Селскостопанска академия /от 2008 г. и в момента/; 

• Член на Международната организация по почвообработка / ISTRO / и Зам.– председател за България / от 2008 г. и в момента/; 

• Член на Европейската организация за защита на почвата - ESSC /от 2008 г. и в момента/; 

• Член на Научно-консултативния съвет към Министъра на земеделието  и храните / от 2008 г. и в момента/; 

• Участие в редакционните колегии на петнадесет списания от тях десет чужди /Словакия, Чехия, Румъния, Русия, Украйна, Турция, Казахстан/ и на един специализиран вестник; 

• Главен редактор на две списания и зам. -главен редактор на едно списание и  на един специализиран вестник; 

• Член на СНС по Земеделска и горска техника към ВАК; 

• Член на Комисията по Машинни науки към ВАК; 

• Член на Управителните съвети на Индустриален клъстър „Селскостопанска  техника“ и на Асоциация „Устойчиво земеделие“/ от 2008 и в момента/; • Председател на Управителния съвет на Регионален иновационен център Русе“/ от 2020 г. и в момента/; 

• Председател на Управителния съвет на Дунавски дигитален иновационен  хъб“/ от януари 2021 г. и в момента/; 

• Член на Управителния съвет на Дигитален иновационен хъб Северозапад/ от  март 2021 г. и в момента/; 

• Председател на Управителния съвет на Българо-румънски интеруниверситет  Европа център /БРИЕ/ – от 2007 г. и в момента; 

• Почетен член на Академичната общност по компютърни системи  и информационни технологии /АОКСИТ/ и др. 

УЧАСТИЕ В НАЦИОНАЛНИ И МЕЖДУНАРОДНИ РЕДАКЦИОННИ КОЛЕГИИ: 

• Редколегията на сп. „Стратегии на образователната и научната политика“ /Strategies for Policy in Science and Education, Национално издателство за  образование и наука „Аз-буки“, от 2020 г., главен редактор; 

• Редколегията на сп. “Agricultural, forest and transport machinery and technologies”  Bulgaria, от 2014 г., главен редактор; 

• Редколегията на сп. сп. Механизация на земеделието /зам. -главен редактор/; • Редколегията на сп. „Селскостопанска техника"; 

• Редколегията на сп. „Bulgarian Journal of Agricultural Science“, Bulgaria;

• Редколегията на сп. „Acta Technologica Agriculturae“, Nitra, Slovakia; • Редколегията на сп. „Annals of the Faculty of Engineering Hunedoara“,  Timisoara, Romania; 

• Редколегията на сп. сп. „Journal of Engineering Studies and Research“ /JESR/,  Bakau, Romania; 

• Редколегията на сп. „Journal of Agriculture and Environment“, Melitopol, Ukraina; • Редколегията на сп. “Information Communication and Control Systems and  Technologies”, от 2012 г.; 

• Редколегията на сп. “Journal of Food and Packaging (Science, Thechnique and  Technologies)”, от 2013 г.; 

• Редколегията на сп. „Сельскохозяйственные машины и технологии“,  Федеральны научны агроинженерны центр ВИМ, Москва, Русия, от 2014 г.; • Редколегията на сп. списание „Journal of Tekirdag Agricultural Faculty“ Tekirdag;  Turkey; 

• Редколегията на сп. „Bulletin of Almaty University of Power Engineering and  Telecommunications“, ISSN 1999-9801, Alma Ata, Kazahstan, от 2020 г.; • Редколегията на сп. Scientific journal “S. Seifullin Kazakh agrotechnical  university Bulletin of Science”, Nur – Sultan/Astana/, Kazahstan, от 2021 г.; • В-к "Земеделска техника" /зам. – главен редактор/. 

 НАУЧНО – ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКА РАБОТА 

• Научните интереси са в областта на: проектиране на земеделска техника;  комбинирани работни органи и комбинирани машини; изследване и изпитване на земеделска техника; ерозия и противоерозионни технологии; устойчиво земеделие, транспорт, енергийна ефективност; екология; висше образование; 

• Над 400 научни публикации, 33 монографии, 38 патенти и полезни модели, 20 учебници и учебни помагала; 

• Цитирани и реферирани научни трудове и публикации - над 800; • Разработени 30 учебни планове и програми; 

• Над 500 публикации в научно-популярни списания, вестници и електронни медии/за последните пет години/; 

• Ръководител на 34 докторанти и 30 постдокторанти; 

• Ръководител на над 270 дипломанти; 

• В последните 5 години рецензирани над 100 дисертации, научни  разработки, трудове за хабилитиране, бакалавърски и магистърски дипломни работи и др. в областта на механизацията на селското стопанство, биологичното и почвозащитно земеделие и транспорта; 

• Научен редактор на над 100 сборници с научни публикации и на редица  издания/за последните пет години/. 

НАУЧНИ ПРОЕКТИ 

Ръководство и участие в над 40 проекти с международно и  общонационално значение, вкл. и съвместни изследвания с колективи и учени от  други държави.  

Основни проекти: 

• Policy Incentives for Climate Change Mitigation Agricultural Techniques (PICCMAT),  SSPE-CT-2006-044148,FP6-2005-SSP-5-A (Стимулиране на политиката за ограничаване на промените в климата от работата на земеделска техника), 

2006 – 2008. VI-та рамкова програма; 

• Baltic to Balkan Network for Logistics Competence SCS8-GA-2009-234106, B2B  LOCO (Балтийско-Баканска мрежа за компетенции в логистиката),. 01. 09.2009-31.08.2011. VII рамкова програма; 

• Bulgarian-Romanian Area Identities /2012-2013/: Neighbourhood Study-BRAINS  (Българо-Румънски области за добросъседство: изследване на идентичности),  по Програма Трансгранично сътрудничество България-Румъния, Ръководител  на проекта; 

• Joint Study Regarding an Electro-Generator System Powered by Water Turbine for  Cross-Border Ecological Electrical Transport System ELECTRORIVER/2012-2013/, №: 2(3i)-2.1- 5 MIS ETC 128 (Съвместно проучване на електрогенераторна  система, задвижвана от водна турбина за трансгранична екологична  транспортна система ЕЛЕКТРОРИВЪР) по Програма Трансгранично  сътрудничество България-Румъния; 

• „BIOFUELS - Source of Common Sustainable Development in the Cross-Border  Cooperation Area”, MIS 146/2012-2013/ (“Биогоривата - източник за съвместно устойчиво развитие в областта на трансграничното сътрудничество”) по  Програма Трансгранично сътрудничество България-Румъния; 

• Green Alternative Postal Vehicle Project Green Post, N: EIE/07/119/SI2.466271,  12/2007 – 06/2010, (Aлтернативни превозни средства в пощенските услуги)  Program Intelligent Energy Europe (EIE), 2007 – 2010; 

• Намаляване ерозията на почвата и загубите на почвен въглерод и хранителни  елементи с нулеви обработки в обработваемите земи на България. Договор между ИП „Н. Пушкаров” – София и Фламандското правителство на кралство  Белгия, 2006- 2008; 

• Изследване на експлоатационните свойства на земеделски и транспортни  самоходни машини. Договор № ВУ-ТН-109/2005 г. с НФНИ-МОН, София, 2005- 2007., Национален фонд Научни изследвания; 

• Регионален център за устойчиво развитие и използване на земеделска и  транспортна техника - РНФ 01-113, Ръководител на проекта по Национален  фонд „Научни изследвания” за изграждане на научна инфраструктура, 2008– 2010, Национален фонд Научни изследвания; 

• Опазване на почвите в България, Международна програма на Фондация  Америка за България, 2016-2018; 

• Подкрепа за развитие на научните кадри в областта на инженерните научни  изследвания и иновациите, BG051PO001-3.3.04, МОН, Структурни фондове и международни образователни програми, Оперативна програма „Развитие на  човешките ресурси”, Ръководител на проекта, 2009 – 2011; 

• Student mobility for Studies and Placement, Teaching and Training Mobility for  Teachers and Staff /Студентска мобилност,обучение и практика, мобилност на  служителите/, 66673-LA-1-2017-1-BG-E4AKA1-ECHE, Erasmus, 2017-18; 

• Supporting the development of human recources for scientific research and innovation in the University of Ruse "Angel Kanchev"/Подкрепа за развитието на човешките  ресурси в областта на научните изследвания и иновации в Русенски университет  "Ангел Кънчев"/. BG05M2OP001-2.009-0011-С01,Оперативна програма „Наука и  образование за интелигентен растеж“, 2017-2018;  

• International Cooperation Network for the Danube Region "Danube Regoion INCO NET" /Международна мрежа за коопериране в Дунавския регион „Danube INCO.NET”/, FP7 609497, 2016-2017; 

• Student Practices - phase 1 /Студентски практики – фаза I/, BG05M2OP001-2.002- 0001, Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“,  2017-2018; 

• Студентски практики – фаза II, BG05M2OP001-2.002-0001, МОН, Структурни

фондове и международни образователни програми, Оперативна програма  „Наука и образование за интелигентен растеж“, 2020/21, Водещ експерт; • Развитие на организационен капацитет на висшите училища, използвайки платформата HEInnovate за улесняване на себеобучението в пан-европейската  практикуваща я общност (BeyondScale), Erasmus+, 2019 – 2021, Ръководител на  проекта; 

• Дигитални технологични системи за чиста и сигурна околна среда - 5D  ALLIANCE, Националната пътна карта за научна инфраструктура на България  2020-2027, Ръководител на проекта; 

• Създаване на регламентирани предпоставки за равни възможности пред жени  и мъже за кариера в научни организации (ATHENA), Horizon 2020, 2021-2025; • Национална научна програма „Интелигентно растениевъдство“, 2021-2024, член  на Управителния съвет; 

• Национална научна програма „Интелигентно животновъдство“, 2021-2024, член  на Управителния съвет. 

ОТЛИЧИЯ И НАГРАДИ 

Отличаван многократно за научна, научно-приложна, преподавателска и публична дейност. 

По значимите му отличия са: 

• Удостоен от Президента на Р България и Министерски съвет с орден „Св. Св.  Кирил и Методий – първа степен“ за големи заслуги в областта на образованието  и науката, 2016; 

DOCTOR HONORIS CAUSA на 12 /дванадесет/ университети от Словакия, Чехия,  Румъния, Русия, Украйна, Казахстан, Армения, Киргизстан, Азербайджан: 

• DOCTOR HONORIS CAUSA на Словашкия аграрен университет в гр. Нитра,  Словакия, 2011; 

• DOCTOR HONORIS CAUSA на Поволжския държавен университет в гр. Толиати, Русия, 2012; 

• DOCTOR HONORIS CAUSA на Държавен университет в гр. Бакъу, Румъния,  2013; 

• DOCTOR HONORIS CAUSA на Менделовия университет в гр. Бърно, Чехия,  2014; 

• DOCTOR HONORIS CAUSA на Казахския национален аграрен университет,  гр. Алма Ата, Казахстан, 2015; 

• DOCTOR HONORIS CAUSA на Морската академия в гр. Констанца, Румъния,  2015; 

• DOCTOR HONORIS CAUSA на Гаварския национален университет в гр. Гавар, Армения, 2017; 

• DOCTOR HONORIS CAUSA на Таврийския държавен аграрно-технологичен  университет в гр. Мелитопол, Украйна, 2017; 

• DOCTOR HONORIS CAUSA на Университета по телекомуникации и  съобщения, гр. Алма Ата, Казахстан, 2018; 

• DOCTOR HONORIS CAUSA на Държавния университет „Касим Тинистанов“,  Киргизстан, 2020 г.; 

• DOCTOR HONORIS CAUSA на Университета по нефт и газ, гр. Баку,  Азербайджан, 2021 г.; 

• DOCTOR HONORIS CAUSA на Университета в Питещи, Румъния, 2021 г.; • Носител на НАГРАДА ЗА НАУКА «ПИТАГОР» за 2013 година;

• Носител на годишната награда за изключителни постижения на Националната  академия за аграрни науки на Украйна, за чуждестранен учен, 2020 г.; • Орден на Националния център за аграрни науки, Киев, Украйна, 2017 г.; • Носител на НАГРАДА РУСЕ за цялостен принос в образованието и науката, 2009; • Плакет на папа БЕНЕДИКТ XVI, 2008; 

• Носител на приза - Човек на 21 век на Сдружение България, 2010; • Носител на Златен медал на международното селскостопанско изложение  АГРА 2009 за научна дейност и разработки, 2009; 

• Носител на Златна значка на Община Русе, 2008 и 2015; 

• Почетен гражданин на гр. Разград /2013г./ за приноса за развитието на  висшето образование в града; 

• Почетен гражданин на гр. Русе /2014г./ за цялостен принос за развитието на  висшето образование и за развитието на стопанския, културния и социалния  живат в община Русе; 

• Почетен гражданин на гр. Павликени /2014г./ за приноса за развитието на град  Павликени; 

• Почетен гражданин на гр. Видин /2019г./ за приноса за развитието на висшето образование в град Видин и региона; 

• Почетен член на Академичната общност по компютърни системи и  информационни технологии /АОКСИТ/, 2009; 

• Носител на почетния знак на община Монтана, 2011; 

• Носител на Златна значка на Русенския университет, 2008; 

• Грамота ПОСЛАНИК НА РУСЕ, 2015 г. 

• Отличен с редица плакети и почетни знаци на български и чужди  университети, институции и фирми; 

• Носител на много отличия за принос в развитието на науката, образованието  и за обществени дейности / над 50 грамоти и отличия/. 

• Включен в енциклопедични издания: 

o Златен фонд на Българската наука, издателство Архимед 2000, София,  2011; 

o 150 дейци на Българската наука, издателство Веритас, В. Търново,  2011; 

o Бележити българи на съвременна България, издателство Висша  книжовна школа Сириус 4, В. Търново, 2012.

(в материала има продуктово позициониране)

Novini.bg
2129 12

Свързани новини

Коментари 12

Добави коментар
PaulaFox

2022.11.18 | 11:22

12
❤️Здравейте) Казвам се Паула, на 24 години съм) Бъдещ секс модел 18+) Обичам голите снимки) Моля, оценете снимките ми на ➤ Ja.cat/id398062

2022.11.18 | 07:32

11
Китай възможности не предлага за чужденци, гледа да вземе от чужденците каквото им трябва и да ги изгони.
nnn

2022.11.17 | 20:06

8
Малииии, колко титли и колко звания има Белоев, Айнщайн ряпа да яде!

2022.11.18 | 06:13

10
той е голем спец по управление на риска на трактора в браздата.
КОЛИо КИТАЕЦА

2022.11.17 | 21:44

9
ша му пръскаме празната глафа и на тиа КАУНЯк ..З ХХХХх ЗИЗГЗГ ИЗГЗГЗГЗЗЗ

2022.11.17 | 16:59

7
КАК ТА ВИКАТ? ХУАВЕЙ. ФАНИ ПА МИ ГО РАЗВЕЙ!

2022.11.17 | 16:57

6
Жълтото робство идва в България!

2022.11.17 | 16:31

5
Дърт комунист с изкуствено изградена кариера и евразийска политическа активност.

2022.11.17 | 16:21

4
ДРУГАРЯ БЕЛОЕВ РАБОТИ ПРОТИВ ЕВРОПЕЙСКА БЪЛГАРИЯ И ЗА ЕВРАЗИЙСКАТА КОЛОНИАЛНА СИСТЕМА.

2022.11.17 | 16:20

3
Още един комунистически русофил от соца. Работил за връщане на СССР. Няма да се получи.

2022.11.17 | 16:18

2
ГОЛЕМИ ВЪЗМОЖНОСТИ - ПО ЕДНА ТОРБА ОРИЗ, КИТАЙЦИТЕ СА СТИСНАТИ КАТО ГЪЗОВЕ

Добави коментар

Водещи новини