За обществено обсъждане са публикувани правила за използване на радиочестотния спектър от спътникови радиослужби

20 април 2021 17:03

За обществено обсъждане са публикувани правила за използване на радиочестотния спектър от спътникови радиослужби
© pixabay
695 0

На Портала за обществени консултации на Министерския съвет е публикуван проект на Правила за използване на радиочестотния спектър от електронни съобщителни мрежи от спътникови радиослужби. Предложения и коментари ще се събират до 20 май.

В правилата са определени начините за използване на радиочестотния спектър - свободно, след регистрация или след издаване на разрешение.

Променен е списъкът на стратегическите обекти и дейности от значение за националната сигурност

Правилата определят условията за работа на електронните съобщителни мрежи от следните радиослужби: неподвижна-спътникова; подвижна-спътникова; радиоразпръскване-спътниково; изследване на Земята-спътниково; и космическа експлоатация. При използването на радиочестотния спектър трябва да се спазват нормите и изискванията за защита на населението от вредното въздействие на електромагнитни полета в съответствие с Наредба нр. 9 от 1991 г. за пределно допустими нива на електромагнитни полета в населени територии и определяне на хигиенно-защитни зони около излъчващи обекти, пише в проекта за решение.

Фирмите трябва да предприемат мерки за намаляване до минимум на риска за населението от вредните електромагнитни полета и излъчвания, като разполагат електронните съобщителни устройства на такива места, където населението ще бъде най-малко изложено на вредни излъчвания.

В случай че електромагнитните излъчвания, вследствие на експлоатацията на електронните съобщителни устройства, превишат определените в съответните стандарти гранични стойности, компаниите спират експлоатацията им до привеждането им в съответствие.

Мая Йорданова
695 0

Свързани новини

Коментари 0

Добави коментар

Добави коментар

Водещи новини